cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng
Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng
Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng
Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng
+ 3
Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng
Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng
Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng
Dây thép Carbon cao mạ kẽm , Hàm lượng carbon 0.45% trở lên tính theo trọng lượng ( sản xuất lò xo) Hàng mới loại hai ,Size: 0.40-2.05mm
Dây thép Carbon cao mạ thau , Hàm lượng carbon từ 0.45% trở lên tính theo trong lượng ( sản xuất lò xo) Hàng mới loại hai ,Size: 0.30- 0.56
Dây thép không hợp kim đã mạ kẽm 0.55mm (100 cuộn), hàm lượng carbon 0.3%, hàng mới 100%
dây thép không hợp kim đã mạ kẽm( 400 cuộn) hàm lượng cacbon 0.3% tính theo trọng lượng hàng mới 100%
Dây thép mạ kẽm hàm lượng carbon 0.3%
Dây thép mạ kẽm phi 1.40mm hàm lượng carbon từ 0.25% đến dưới 0.45% đã qua xử lý nhiệt mới 100%
Dây thép mạ kẻm phi 1.60mm hàm lượng carbon từ 0.25% đến dưới 0.45% đã qua xử lý nhiệt mới 100%
Dây thép mạ kẽm size 2.5MM,hàng mới 100%
Thép cuộn mạ đồng hàm lượng carbon từ 0.25% đến dưới 0.45%,đường kính 0.23mm (hàng mới 100%)
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép