cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Có mặt cắt ngang hình tròn
Stainless steel bright round bars.
Stainless steel bright round bars
Prime Stainless Steel Bright Bars AISI201
 Iron Rod
Thép không gỉ dạng cây đặc 304, 25.0 mm. Mặt hàng thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 25,0mm.Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 25,0mm. Ký, mã hiệu, chủng loại: AISI 304
Mặt hàng thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 6,70mm. Thép không gỉ dạng cây đặc 201, 6,70mm. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 6,70mm.
Ký, mã hiệu, chủng loại: AISI 201
Thép không gỉ dạng cây đặc 304, 45.0mm. Mặt hàng thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 45,0mm. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 45,0mm.
Ký, mã hiệu, chủng loại: AISI 304
Thép không gỉ dạng thanh có mặt cắt ngang hình tròn, kích thước: 57mm. Thép không gỉ dạng thanh, gia công nóng, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau hình tròn, đường kính 57mm. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ dạng thanh, gia công nóng, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau hình tròn, đường kính 57mm.
Ký, mã hiệu, chủng loại: AISI304.
Thép không gỉ cán nguội dạng thanh mặt cắt hình tròn AISI 201 size: 3.70mm. Thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn đường kính 3,70mm. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn đường kính 3,70mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: AISI201.
Thép không gỉ cán nguội dạng thanh mặt cắt hình tròn AISI 201 size: 6.20mm. Thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn đường kính 6.20mm. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn đường kính 6,20mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: AISI201.
Thép không gỉ cán nguội dạng thanh mặt cắt hình tròn AISI 201 size: 15.80mm. Thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn đường kính 15,80mm. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn đường kính 15,80mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: AISI201.
Thép không gỉ cán nguội dạng thanh mặt cắt hình tròn AISI 201 size: 6.70mm. Thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn đường kính 6,70mm. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn đường kính 6,70mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: AISI201
 Mục 4 PLTK Thép Inox dạng thanh tròn đặc đường kính 25mm dài 1000mm. Thép không gỉ (hàm lượng C » 0,107%; Cr » 16,081%... tính theo trọng lượng), dạng thanh, đường kính 25mm, gia công nóng, chưa được tráng phủ mạ hoặc sơn. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ (hàm lượng C » 0,107%; Cr » 16,081 %... tính theo trọng lượng), dạng thanh, đường kính 25mm, gia công nóng, chưa được tráng phủ mạ hoặc sơn.
Cây thép không gỉ #201 phi 10-12x4m, mới 100%
Cây thép không gỉ #410 phi 9-22x4m, mới 100%
ống thép không rỉ, mới 100%.ký hiệu SANDVIK (OD 3/4"* WT 0.065mm) 6m / cây- 10 cây
Phụ tùng máy sợi - Thanh thay đổi guồng sợi bằng thép thông gỉ(Special LCD Steel Presser UGK)
Thanh que thép không gỉ gia công cán nóng dạng cuộn, mắt cắt ngang hình tròn, đường kính 5.1mm, mới 100%
Thép không gỉ 304 cán nóng dạng thanh tròn đặc (76.0-89.0)mmx(5000-6800)mm (Hàng mới 100%)
Thép không gỉ 304 dạng thanh không gia công quá mức cán nóng có mặt cắt ngang hình tròn(82.6-140.0)mmx(5500-7000)mm (Hàng mới 100%)
Thép không gỉ cán nóng 304 dạng que có mặt cắt ngang hình tròn dài 3500mm-4000mm, đường kính 83mm. Mới 100%
Thép không gỉ đặc có mặt cắt hình tròn, không gia công quá mức cán nóng QC: (114,3-140,3)MM X 6800MM-7000MM
Thép Không Gỉ Dạng ống Đúc TP304 Mới 100% (21mm Up X 3mm Up X 6000mm)
Thép không gỉ dạng que, có mặt cắt ngang hình tròn, cán nóng. size: (8-50)mm x (6000-6100)mm (hàng mới 100%)
Thép không gỉ dạng thanh 200 CU ( C ) (phi 5.2mm, dài 4000mm). hàng mới 100%
Thép không gỉ dạng thanh 304 (phi 8.4mm, dài 4000mm). hàng mới 100%
Thép không gỉ dạng thanh 304 M ( B ) (phi 6.8mm, dài 4000mm). hàng mới 100%
Thép không gỉ dạng thanh cán nóng: STAINLESS STEEL ROUND BRIGHT BARS (Grade: AISI 201) (size: 2.2mm x 3000 mm),Hàng mới 10%
Thép không gỉ dạng thanh có mặt cắt hình tròn, kích cỡ 136.2 mmx 8 mm. Hàng mới 100%
thép không gỉ dạng thanh tròn, SUS-201 (3.0 MM X 6000 MM) hàng mới
Thép không gỉ dạng thanh, kích thước 101.6mm x 6m - Stainless Steel Bright Round Bars AISI 304 ( Ni 8% up), surface: Bright finish and smoothness, non-magnetic, Prime quality, Length 6.0mtrs ( -0/+100mm)
Thép không gỉ dạng thanh, loại 304, có mặt cắt ngang hình tròn. Hàng mới 100%. Kích cỡ: (8-50)mm x 6000mm
Thép không gỉ SUS310S, cán nóng, dạng thanh có mặt cắt ngang hình tròn: Phi 90 x 4000 (mm). Hàng mới 100%
Thép không gĩ, dạng thanh khác,không gia công quá mức cán nóng,mặt cắt ngang hìn
Thép không gỉ, dạng thanh: 38-80mm x 6.00/ BAR: Stainless Steel Round Bars AISI 304
thép không rỉ dạng cây đặc 5.0mm-101.0mm hàng mới 100%
thép không rỉ dạng thanh cây 3.10mm - 3.70mm hàng mới 100%
thép không rỉ dạng thanh cây 6.10mm - 14.00mm hàng mới 100%
Thép tròn dạng cây không gỉ 10.0mm X 6000 mm
Thép tròn dạng cây không gỉ 12.0mm X 6000 mm
Thép tròn dạng cây không gỉ 14.0mm X 6000 mm
Thép tròn dạng cây không gỉ 20.0mm X 6000 mm
Thép tròn dạng cây không gỉ 304, 10.0mm X 6000 mm
Thép tròn dạng cây không gỉ 35.0mm X 6000 mm
Thép tròn dạng cây không gỉ 7.0mm X 6000 mm
Thép tròn đặt bằng thép không gỉ -For kick-up line-Round bar f40 SUS316
Thép tròn không gỉ M16x1030mmL
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép