cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Có mặt cắt ngang trên 13 mm
Có mặt cắt ngang trên 13 mm
Có mặt cắt ngang trên 13 mm
Có mặt cắt ngang trên 13 mm
+ 3
Có mặt cắt ngang trên 13 mm
Có mặt cắt ngang trên 13 mm
Có mặt cắt ngang trên 13 mm

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XV Chương 72 72210000 Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều.