cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Có mặt cắt ngang trên 13 mm
Có mặt cắt ngang trên 13 mm
Có mặt cắt ngang trên 13 mm
Có mặt cắt ngang trên 13 mm
+ 3
Có mặt cắt ngang trên 13 mm
Có mặt cắt ngang trên 13 mm
Có mặt cắt ngang trên 13 mm

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Có mặt cắt ngang trên 13 mm
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép