cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dây gai bằng sắt hoặc thép; dây đai xoắn hoặc dây đơn dẹt, có gai hoặc không có gai, và dây đôi xoắn, dùng làm hàng rào, bằng sắt hoặc thép.
Dây mạ kẽm, dây kẽm gai
Dây kẽm gai ( L 25.00m x W 1.00m) 6,000 kgs .Hàng mới 100%
Dây thép - HT05008070
Dây thép đơn dẹt không gai - STAINLESS WIRE 0.32MM (1 cuộn = 10.43 kg) - Mới 100% - Vật tư sử dụng cho máy kéo sợi thép
Dây thép đơn dẹt không gai, dùng để sửa đầu thông sợi - PIANO WIRE ID4*1000L - Mới 100% - Vật tư sử dụng cho máy kéo sợi thép
Lưới rào kẽm gai (80 cuộn) - size L180m, phi 2.7-2.2mm; mắt cáo 10-12cm
Dây kẽm gai ( L 25.00m x W 1.00m) 6,000 kgs .Hàng mới 100%
Dây thép đơn dẹt không gai - STAINLESS WIRE 0.32MM (1 cuộn = 10.43 kg) - Mới 100% - Vật tư sử dụng cho máy kéo sợi thép
Dây thép đơn dẹt không gai, dùng để sửa đầu thông sợi - PIANO WIRE ID4*1000L - Mới 100% - Vật tư sử dụng cho máy kéo sợi thép
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 73:Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép