cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Phế liệu và mảnh vụn của đồng.
Đồng phế liệu và mảnh vụn.
Phế liệu sắt, thép
Mùn mạt giũa đồng
Hỗn hợp của các loại hạt, bột và mạt đồng hợp kim được tạo ra do mài giũa trong quá trình sản xuất sản phẩm đồng, có kích thước và màu sắc khác nhau, khối lượng phần còn lại không lọt qua rây sàng mắt 1mm là 27%. Hàm lượng đồng chiếm khoảng 62,34% khối lượng mẫu.
CU
bột đồng vụn phế liệu
Các mạt vụn đồng phế liệu
Đầu mẩu dây điện bằng đồng phế liệu thu được từ quá trình sản xuất
Đầu nối (Dạng mảnh vụn bằng đồng từ đầu nối)
Dây cáp dẹt lõi đồng phế liệu
Dây điện phế liệu
Dây điện phế liệu (Dạng vụn)
Dây điện thải
Dây điện, đầu mẩu đây điện phế liệu có lõi đồng
Dây đồng chuốt từ dây điện
Dây đồng chuốt từ dây điện phế liệu loại bỏ từ SX
Dây đồng phế liệu
Dây đồng phế liệu - không tráng phủ
Dây đồng phế liệu có típ nối
dây đồng phế liệu đã tách vỏ (dây diện phế liệu)Được thải loại từ quá trình sản xuất
Dây đồng phế liệu không có típ nối
Dây đồng phế liệu, được ép thành thỏi - không tráng phủ
Dây Đồng tiết diện nhỏ(phế liệu)
dây đồng trán men phế liệu (PL từ QTSX moto)
Day dong tran phe lieu (con gia tri thuong mai, thu duoc tu qua trinh san xuat day cap dien)
dây đồng trang men phế liệu (PL từ QTSX moto)
Dây đồng vụn phế liệu
Dây lead (dây điện đầu nối moto phế liệu)(PL từ QTSX moto
Dây lõi đồng
đồng cục phế liệu
dong day ( vun) phe lieu
Đồng dây điện
Đồng dây phế liệu
Đồng đỏ có vỏ bọc cách điện bằng sợi thuỷ tinh loại bỏ từ SX
Đồng đỏ dạng vun phế liệu thu được từ quá trình sản xuất
Đồng Đỏ Phế Liệu
Đồng đỏ phế liệu dạng sợi
Đồng đỏ phế liệu loại bỏ từ SX
Đồng đỏ sợi cắt phế liệu
Đồng đỏ sợi phế liệu
Đồng đỏ(phế liệu)
Đồng lá
Đồng lõi motor
Đồng mạ (dạng vụn)(phế liệu)
Đồng mạ niken phế liệu dạng mảnh vụn
Đồng miếng vụn phế liệu
Đồng miếng(phế liệu)
Dồng motor nguyên
Đồng phế liệu
DONG PHE LIEU ( dong toc, soi tu may cat)
DONG PHE LIEU ( soi tu may cat, dong thau)
DONG PHE LIEU ( soi tu mo to chay)
DONG PHE LIEU ( soi tu moto chay)
Đồng phế liệu (dạng mảnh vụn)
Dong phe lieu (thu duoc tu qua trinh san xuat dang vun)
Dong phế liệu (thu duoc tu qua trinh san xuat dang vun)
Đồng phế liệu (thu duoc tu qua trinh san xuat dang vun)
Đồng phế liệu (từ cáp điện đã loại bỏ vỏ bọc nhựa)
Đồng phế liệu C2801P - 1/2H
Đồng phế liệu các loại
đồng phế liệu dạng đầu cắt
đồng phế liệu dạng mảnh vụn
đồng phế liệu dạng tấm
Đồng phế liệu được loại bỏ từ nguyên liệu lỗi huỷ
Đồng phế liệu và mảnh vụn
Đồng phế liệu và mảnh vụn (Wate and scrap Bronze)
Đồng phế liệu: gồm phế liệu và các mảnh vụn của đồng thu hồi trong quá trình sản xuất.
Đồng thau (dạng vụn)(phế liệu)
Đồng thau phế liệu dạng miếng
Đồng trắng mạ thiếc phế liệu dạng đoạn thanh
Đồng vàng dạng vun phế liệu thu được từ quá trình sản xuất
Đồng vàng lẫn thép
Đồng Vàng Phế Liệu
Đồng vàng sợi phế liệu
Đồng vụn
Đồng vụn phế liệu
Đồng vụn phế liệu ( Chip Tanshi phế liệu )
Đồng vụn phế liệu loại 1
Đồng vụn phế liệu loại bỏ từ SX
lá đồng mỏng phế liệu cắt vụn
Lõi dây đồng đỏ mạ niken (Dây đồng đã cắt vụn)
lõi dây đồng phế liệu đã cắt vụn
Lõi đồng
Lõi đồng loại bỏ từ SX
Mãnh vụn đồng(Phế Liệu Đồng) Được loại ra từ quá trình SX
Mạt đồng loại bỏ từ SX
Mạt đồng từ cắt CCL phế liệu
Mạt đồng từ khoan NC phế liệu
Phế Liệu (đồng vụn )
Phế liệu dây cáp ( dây điện hỏng đã tuốt vỏ )
Phế liệu dây cáp (dây điện hỏng lõi đồng )
Phế liệu dây điện
Phế liệu dây điện (lõi đồng)
Phế liệu dây điện đã tuốt vỏ
Phế liệu dây điện hỏng
Phế liệu dây điện hỏng ( lõi đồng đã bỏ vỏ )
Phế liệu dây điện hỏng lõi đồng
Phế liệu dây điện lõi đồng
Phe lieu day dong (da duoc cat vun)
Phế liệu đồng
Phế liệu đồng ( bavia, vụn )
Phế liệu đồng (dạng vụn)
Phế liệu đồng hợp kim dạng phoi, sợi
phế liệu lá đồng mỏng đã cắt vụn
PhO liệu đồng
Rìa đồng CCL phế liệu
Rìa đồng phế liệu
Tấm đồng CCL phế liệu
Típ nối đồng phế liệu
Xỉ đồng phế liệu loại 1
Xỉ đồng phế liệu loại 2
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 74:Đồng và sản phẩm bằng đồng