cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Phế liệu và mảnh vụn nhôm.
Phế liệu và mảnh vụn nhôm.
Phế liệu và mảnh vụn nhôm.
Phế liệu và mảnh vụn nhôm.

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Phế liệu và mảnh vụn nhôm.
Phế liệu váng nhôm (Được thu hồi từ quá trình sản xuất, dạng vụn. Tỷ lệ tạp chất có trong lô hàng không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu váng n/ mã hs của phế liệu ván)
Phoi bào, phoi tiện, mùn mạt giũa nhôm phế liệu (Được thu hồi từ quá trình sản xuất, dạng vụn. Tỷ lệ tạp chất có trong lô hàng không quá 5% khối lượng)... (mã hs phoi bào phoi/ mã hs của phoi bào ph)
Tấm bản nhôm phế liệu 550mm*650mm (được loại ra sau quá trình in ấn sản phẩm, tỷ lệ tạp chất trong nhôm phế liệu không quá 5% khối lượng).... (mã hs tấm bản nhôm ph/ mã hs của tấm bản nhôm)
Nhôm vụn phế liệu loại bỏ từ sản xuất (Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs nhôm vụn phế li/ mã hs của nhôm vụn phế)
Phế liệu nhôm dạng thanh, que, cục bị loại ra trong quá trình sản xuất... (mã hs phế liệu nhôm d/ mã hs của phế liệu nhô)
Dây nhôm hợp kim phế từ quá trình sơ hủy, tiêu hủy nguyên vật liệu hư hỏng, không còn nhu cầu sử dụng (Đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs dây nhôm hợp ki/ mã hs của dây nhôm hợp)
Màn nhôm phế liệu/ Aluminium film scrap(Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX)... (mã hs màn nhôm phế li/ mã hs của màn nhôm phế)
Nhôm (tay cầm, vụn) phế liệu thu hồi sau quá trình sản xuất (thành phần tạp chất không quá 5% khối lượng lô hàng)... (mã hs nhôm tay cầm/ mã hs của nhôm tay cầ)
Màng nhôm phế liệu (phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX)... (mã hs màng nhôm phế l/ mã hs của màng nhôm ph)
Nhôm phế liệu... (mã hs nhôm phế liệu/ mã hs của nhôm phế liệ)
Dây điện lõi nhôm phế liệu đã cắt... (mã hs dây điện lõi nh/ mã hs của dây điện lõi)
Mạt nhôm phôi phế liệu... (mã hs mạt nhôm phôi p/ mã hs của mạt nhôm phô)
Mạt nhôm valvebody phế liệu... (mã hs mạt nhôm valveb/ mã hs của mạt nhôm val)
Nhôm lẫn phế liệu (Dạng vụn phát sinh trong quá trình sản xuất. Tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs nhôm lẫn phế li/ mã hs của nhôm lẫn phế)
Phế liệu nhôm thu hồi sau quá trình sản xuất (tỷ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng lô hàng)... (mã hs phế liệu nhôm t/ mã hs của phế liệu nhô)
Phế liệu nhôm hợp kim dạng phoi (sợi, vụn) tỷ lệ vật liệu không phải là nhôm không quá 5% KL... (mã hs phế liệu nhôm h/ mã hs của phế liệu nhô)
Aluminium dust_Nhôm bào phế liệu... (mã hs aluminium dust/ mã hs của aluminium du)
Aluminium scrap_Nhôm phế liệu (dạng thanh vụn đầu phoi)... (mã hs aluminium scrap/ mã hs của aluminium sc)
Bazớ nhôm phôi phế liệu (dạng mạt nhôm kiriko) được loại ra từ quá trình sản xuất... (mã hs bazớ nhôm phôi/ mã hs của bazớ nhôm ph)
Bazớ nhôm valvebody (dạng mạt nhôm val kiriko) phế liệu được loại ra từ quá trình sản xuất... (mã hs bazớ nhôm valve/ mã hs của bazớ nhôm va)
Nhôm phế liệu(Thu hồi từ QTSX)... (mã hs nhôm phế liệut/ mã hs của nhôm phế liệ)
Nhôm phế liệu (cuống nhôm) thu được từ quá trình sản xuất đã đập dập- phế liệu thu được trong quá trình sản xuất, nằm trong tỷ lệ hao hụt cho phép... (mã hs nhôm phế liệu/ mã hs của nhôm phế liệ)
Màng nhôm phế liệu... (mã hs màng nhôm phế l/ mã hs của màng nhôm ph)
Nhôm hợp kim phế liệu loại bỏ từ sản xuất (Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs nhôm hợp kim ph/ mã hs của nhôm hợp kim)
Nhôm lõi nhựa phế liệu loại 7 (ACM) (ALUMINUM WITH PLASTIC CORE) (phế liệu dạng mảnh vụn phát sinh trong quá trình sản xuất. tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs nhôm lõi nhựa p/ mã hs của nhôm lõi nhự)
Nhôm vụn ép kiện loại 2 (thu gom trong quá trình sản xuất lon nhôm tại nhà máy)- Aluminium Scrap Class 2 (số PO: PTA_1912_0029)... (mã hs nhôm vụn ép kiệ/ mã hs của nhôm vụn ép)
Mạt nhôm loại 1- hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs mạt nhôm loại 1/ mã hs của mạt nhôm loạ)
Mạt nhôm loại 2- hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs mạt nhôm loại 2/ mã hs của mạt nhôm loạ)
Nhôm phế liệu- hàng không dính chất thải nguy hại... (mã hs nhôm phế liệu/ mã hs của nhôm phế liệ)
Phế liệu chân mạch (thu gom trong quá trình sản xuất, tỷ lệ tạp chất lẫn không quá 5% trọng lượng)... (mã hs phế liệu chân m/ mã hs của phế liệu châ)
Nhôm thu được từ quá trình sơ hủy theo biên bản sơ hủy CCDC-TSCĐ số: 1412/BBCN ngày 19/12/2019)... (mã hs nhôm thu được t/ mã hs của nhôm thu đượ)
ALUMINIUM SLAG SCRAP/ XỈ NHÔM PHẾ LIỆU... (mã hs aluminium slag/ mã hs của aluminium sl)
Phoi nhôm A6061-5.2X1.1X2.5M/Aluminium Shavings A6061-5.2X1.1X2.5M... (mã hs phoi nhôm a6061/ mã hs của phoi nhôm a6)
Phoi tiện nhôm phế liệu... (mã hs phoi tiện nhôm/ mã hs của phoi tiện nh)
Phế liệu khung nhôm (phế liệu của doanh nghiệp chế xuất,bị loại ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; tỷ lệ vật liệu không phải là nhôm còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu khung/ mã hs của phế liệu khu)
Bazớ nhôm phôi phế liệu (dạng mạt nhôm kiriko)... (mã hs bazớ nhôm phôi/ mã hs của bazớ nhôm ph)
Bazớ nhôm valvebody phế liệu (dạng mạt nhôm val kiriko)... (mã hs bazớ nhôm valve/ mã hs của bazớ nhôm va)
Aluminium dust- Nhôm bào phế liệu... (mã hs aluminium dust/ mã hs của aluminium du)
Aluminium scrap- Nhôm phế liệu (dạng thanh vụn đầu phôi)... (mã hs aluminium scrap/ mã hs của aluminium sc)
Nhôm thải (Nhôm phế liệu)... (mã hs nhôm thải nhôm/ mã hs của nhôm thải n)
Phế liệu nhôm... (mã hs phế liệu nhôm/ mã hs của phế liệu nhô)
Phế liệu nhôm A5052 (còn giá trị thương mại thu được từ quá trình sản xuất dạng vụn, tỷ lệ VL không phải là kim loại lẫn trong lô hàng không quá 5%)... (mã hs phế liệu nhôm a/ mã hs của phế liệu nhô)
Nhôm (Phế liệu)... (mã hs nhôm phế liệu/ mã hs của nhôm phế li)
Mạt nhôm (Phế liệu)... (mã hs mạt nhôm phế l/ mã hs của mạt nhôm ph)
Nhôm phế liệu và mảnh vụn.
Phế liệu sắt, thép
Đoạn thanh, đoạn ống, đầu mẩu, đầu tấm, đầu cắt, phoi, sợi, cục, thỏi, mảnh vụn bằng kim loại hoặc hợp kim của kim loại đó bị loại ra từ quá trình sản xuất; có thể ở dạng rời hoặc được buộc thành bó, ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh
Lõi dây điện, lõi cáp điện bằng đồng hoặc nhôm, đã loại bỏ vỏ bọc cách điện bằng nhựa, cao su hoặc bằng các loại vật liệu cách điện khác; có thể ở dạng rời hoặc được buộc thành bó, ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh
ba vớ nhôm phế liệu
bột nhôm phế liệu
CHAI NHÔM 1L ( BIếN DạNG )
Dây nhôm phế liệu
Lá nhôm (Dạng miếng, mảnh vụn phế liệu)
LON NHÔM 0.5-1 L(BIếN DạNG )
mảnh vụn nhôm phế liệu sạch
Mạt nhôm
Mạt nhôm phôi phế liệu
Mạt nhôm valvebody phế liệu
Nhôm bào phế liệu
Nhôm dang vụn dính dầu làm mát
Nhôm đầu phôi phế liệu
Nhôm hợp kim phế liệu
Nhôm hợp kim phế liệu loại bỏ từ SX
Nhôm lá
Nhôm lá, Nhôm
Nhôm phế liệu
Nhôm phế liệu ( AT,DC-EGRV) FULL
Nhôm phế liệu ( dạng đóng bánh được loại ra trong quá trình sản xuất, phù hợp với QĐ 12/2006/BTN-MT)
Nhôm phế liệu ( dạng mảnh vụn được cắt phá tháo dỡ từ máy móc thiết bị đã qua sử dụng, dùng làm nguyên liệu sản xuất, phù hợp với QĐ 12/2006/BTN-MT)
Nhôm phế liệu (dạng đóng bánh, dùng làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với QĐ 12/2006/BTN-MT)
Nhôm phế liệu (dạng phoi tiện được loại ra trong quá trình sản xuất, dùng làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với QĐ12/2006/BTN-MT)
Nhôm phế liệu (dạng phoi tiện)
Nhôm phế liệu (dạng sợi) - loại 1
Nhom phe lieu (thu duoc tu qua trinh san xuat dang vun)
nhôm phế liệu (thu duoc tu qua trinh san xuat dang vun)
Nhôm phế liệu A5052 H34
Nhôm phế liệu A5052 H34 D007(W) TO.6*144*C
Nhôm phế liệu ALUMINIUM SCRAP ( hàng xá trong 1 cont 40)
nhôm phế liệu dạng mảnh vụn
nhôm phế liệu dạng tấm
Nhôm phế liệu EG5-H32 D007 TO.25*108*C
Nhôm phế liệu loại bỏ từ SX
Nhôm phế liệu và mảnh vụn
Nhôm phế liệu và mảnh vụn (Wate and scrap Aluminum)
Nhôm phế liệu, hàng để trần
NHÔM PHÊ LIÊU: A5052 H34
NHÔM PHế LIệU: A5052 H34
NHÔM PHế LIệU: A5052 H34 D007(W) TO.6*168*C
NHÔM PHế LIệU: EG5-H32 DOO7 TO.50*151*C
Nhôm phế liệu: gồm các mảnh vụn của nhôm thu hồi trong quá trình sản xuất.
Nhôm vụn
nhôm vụn phế liệu
Nhôm vụn phế liệu loại bỏ từ SX
nhôm vụn, bản mạch nhôm (không chứa linh kiện) phế liệu dạng đoạn thanh
Nhôm vụn, bản mạch nhôm (không chứa linh kiện) phế liệu dạng đoạn thanh.
ống nhôm vụn phế liệu
Phế liệu nhôm
Phế liệu nhôm ( bavia, vụn )
Phế liệu nhôm ( vụn, các chi tiết hỏng )
PHế LIệU NHÔM (dạng mạt, ba vớ và thanh)
phế liệu nhôm dạng mạt và ba vớ
phế liệu nhôm khô dạng phoi không dính dầu
Phế liệu nhôm mảnh ,vụn,sạch
phế liệu nhôm ướt dạng phoi có dính dầu
Phế liệu nhôm, dạng mảnh vụn. Hàng hoá phù hợp với QĐ 12/2006/QĐ - BTNMT
Phế liệu nhôm,dạng mảnh vụn.hàng hoá phù hợp với QĐ 12/2006/QĐ-BTNMT
Phoi nhôm dang vụn dính dầu làm mát
Phoi nhôm được ép bằng máy thuỷ lực thành cục
Phoi nhôm phế liệu
PHÔI NHÔM PHế LIệU (MãNH VụN Và BộT ) (pl ĐƯợC LOạI Từ QUá TRìNH SX Và ĐƯợC LàM
phoi nhôm phế liệu (mảnh vụn và bột) ( PL được loại ra từ quá trình sx và được l
Phoi nhôm phế liệu (mảnh vụn và bột) (Tất cả phế liệu được loại ra từ quá trình
Phoi nhôm phế liệu (thu duoc tu qua trinh san xuat dang vun)
Phoi nhôm phế liệu loại bỏ từ SX
phôi nhôm vụn phế liệu
Phoi tiện nhôm phế liệu
sỉ nhôm vụn phế liệu
Tấm nhôm
Tấm Nhôm LE
Váng nhôm phế liệu (thu duoc tu qua trinh san xuat dang vun)
Vụn nhôm phế liệu
xỉ nhôm phế liệu (PL từ QTSX moto)
Xỉ nhôm phế liệu loại 1
Nhôm phế liệu A5052 H34 D007(W) TO.6*144*C
Nhôm phế liệu EG5-H32 D007 TO.25*108*C
NHÔM PHế LIệU: A5052 H34 D007(W) TO.6*168*C
Phế liệu nhôm, dạng mảnh vụn. Hàng hoá phù hợp với QĐ 12/2006/QĐ - BTNMT
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 76:Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm