cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XV Chương 76 76032010 Vảy nhôm
2 Phần XV Chương 76 76032020 Bột có cấu trúc vảy
3 Phần XV Chương 76 76069100 Bằng nhôm, không hợp kim
4 Phần XV Chương 76 76069200 Bằng hợp kim nhôm