cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XV Chương 76 76069100 Bằng nhôm, không hợp kim
2 Phần XV Chương 76 76069200 Bằng hợp kim nhôm