cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7 mm
Dây hợp kim nhôm 1060 , Kích cỡ mặt cắt Phi 26mm ( -0,+0.3 mm), Chiều dài 3000mm. Hàng mới 100%.
Dây nhôm hơp kim có kích thước mặt cắt ngang 9,5mm - Aluminium alloy ror 9.5mm in accordance ,Mới 100%
Dây nhôm hợp kim có mặt cắt ngang 9.50mm - 9,5mm Alloy 6201 Aluminium rod, Hàng mới 100%
Dây nhôm hợp kim, đường kính dây 10mm, công thức hóa học AlTi5B1, dùng làm hợp kim trung gian trong công nghiệp đúc nhôm; hàm lượng titan (Ti): 4,5-5,5%; Bo: 0,9-1,1%; hàm lượng nhôm (Al) nhỏ nhất 93%; hàng mới 100%
Dây nhôm trần hợp kim chịu nhiệt 9.5mm (hàng mới 100%, dùng trong SX cáp điện)
Dây nhôm, nhôm hợp kim, dạng cuộn, mặt cắt ngang hình tròn Đk: 10mm (hợp kim nhôm-Titan-Boron)(hàng mới 100%)
Dây hợp kim nhôm 1060 , Kích cỡ mặt cắt Phi 26mm ( -0,+0.3 mm), Chiều dài 3000mm. Hàng mới 100%.
Dây nhôm trần hợp kim chịu nhiệt 9.5mm (hàng mới 100%, dùng trong SX cáp điện)
Dây hợp kim nhôm 1060 , Kích cỡ mặt cắt Phi 26mm ( -0,+0.3 mm), Chiều dài 3000mm. Hàng mới 100%.
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 76:Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm