cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Dây nhôm&1AIEIW-AL1.40MMN&E02-000205... (mã hs dây nhôm&1aieiw/ mã hs của dây nhôm&1ai)
Nhôm hợp kim, dạng dây, tiết diện ngang hình chữ nhật, kích thước 1.30mm X 0.28mm- ALUMINIUM WIRE 1.30mm X 0.28mm... (mã hs nhôm hợp kim d/ mã hs của nhôm hợp kim)
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 76:Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm