cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
+ 11
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đế bản nhôm, chưa nhạy, dùng trong công nghệ in
Nhôm tấm. KT: 0.3mm*1000mm*2000mm*20 tấm, đơn giá: 230,000vnd/tấm. Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs nhôm tấm kt 0/ mã hs của nhôm tấm kt)
Đế bản nhôm ( Chưa phủ chất nhạy sáng ) dùng trong nghành in loại : 1030 x 800 x 0.27mm . Mới 100%
Đế BảN NHÔM CHƯA NHạY, DùNG TRONG CÔNG NGHệ IN - HàNG MớI 100%, KíCH THƯớC : 1030 x 800 mm ( 30 pcs / carton )
Đế bản nhôm chưa nhạy, dùng trong công nghệ in ( Kích thước : 1030 x 800 x 0.30 mm ) - Hàng mới 100 %
Đế bản nhôm dùng trong công nghệ in, KT ( 1030x800 ) ± 5cm, dày 0,27 mm ± 0,05mm. ( Hàng mới 100 % )
Đế kẹp lưỡi dao gạt mực in bằng nhôm dùng cho máy in Công nghiệp Hàng mới 100%
PS Plate 730~1410 x 605~1140 x 0.27mm - Đế bản nhôm dùng trong công nghệ in, mới 100%
PS Plate 730~1410 x 605~1140 x 0.27mm - Đế bản nhôm dùng trong công nghệ in, mới 100%
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 76:Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm