cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
+ 12
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và loại tương tự
Miếng giáp cọ rửa, làm bằng sắt. Hàng mới 100%... (mã hs miếng giáp cọ r/ mã hs của miếng giáp c)
Bùi nhùi cọ nồi bằng nhôm (3 cái), hàng mới 100%... (mã hs bùi nhùi cọ nồi/ mã hs của bùi nhùi cọ)
Găng tay nhấc nồi bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs găng tay nhấc n/ mã hs của găng tay nhấ)
Dụng cụ vệ sinh chảo
Găng chịu nhiệt bằng hợp kim nhôm- dùng trong dây truyền sản xuất kim loại đất hiếm. Hàng mới 100%
Miếng dùng để cọ rửa, SCOTCH-BRITE, 24 cái/ Bịch, P/N: 2JDB8
Tạp dề chịu nhiệt bằng hợp kim nhôm - dùng trong dây truyền sản xuất kim loại đất hiếm. Hàng mới 100%
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 76:Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm