cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XXII Chương 98 98182110 Máy thổi khí
2 Phần XXII Chương 98 98182121 Có lưới bảo vệ
3 Phần XXII Chương 98 98182129 Loại khác