cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Card âm thanh hoặc card hình ảnh
Card màn hình
GeForce GT 610 Graphics Card.
Card đồ họa (trong thương mại thường có tên là card hình ảnh). Bộ phận của máy xử lý dữ liệu tự động như PC, Laptop PC.
Cạc màn hình của bộ xử lý dữ liệu máy ATM Diebold part no.: 39017331000A
Cạc âm thanh. Model: Maya44 USB. Hàng mới 100%.
Phụ kiện thay thế của hệ thống Radar thuộc dự án VTS: Card đồ họa. (Hàng mới 100%)
Cạc máy tính46c7532
Cạc máy tính69y4243
Cạc máy tính69y1052
Cạc máy tính74y3019
Card màn hình cho máy tính Edu net VGA Adapter ED00296
Cạc máy tính69y4245
Hộp thu phát âm thanh Edu net ED00292
Card xử lý âm thanh và hình ảnh - BlackMagic Decklink SDI. Hãng sản xuất: Blackmagic. Model: Decklink SDI
Cạc màn hình của máy vi tính hiệu Gigabyte 1GB GV-N220TC-1GI,mớI 100%
Cạc màn hình của máy vi tính hiệu Gigabyte 1GB GV-R657OC-1GI,mớI 100%
Cạc màn hình của máy vi tính hiệu Gigabyte 1GB GV-N440D3-1GI,mớI 100%
Cạc màn hình của máy vi tính hiệu Gigabyte 1GB GV-N430-1GI,mớI 100%
Cạc màn hình của máy vi tính hiệu Gigabyte 1GB GV-N210TC-1GI,mớI 100%
Card âm thanh 828MK3 - 4365 - 220V, Hiệu MOTU
Card âm thanh 8 PRE (Euro) 220V, Hiệu MOTU
Card âm thanh 896MK3 - 4470 - 220V, Hiệu MOTU
Card âm thanh 4 PRE (Euro) 220V, Hiệu MOTU
Cạc máy tính63y1705
Cạc máy tính46k8065
Cạc máy tính25r8079
Card video hỗ trợ hãng BlackMagic Design model: Decklink Extreme 3D,
Card đầu vào của thiết bị âm thanh ( card âm thanh) BT-H4562, hàng mới 100%, hãng Legrand, Italy
Card màn hình máy vi tính hiệu ASUS loại EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 - (Giá đã phân bổ F) - (Hàng mới 100%)
Card màn hình máy vi tính hiệu ASUS loại ENGT440 DC SL/DI/1GD3 - (Giá đã phân bổ F) - (Hàng mới 100%)
Cạc hình dùng cho máy tính. Intensity Pro
Cạc máy tính63y1703
Cạc máy tính41u8403
Cạc máy tính49y1418
Cạc máy tính04w0610
Cạc máy tính63y1965
Cạc máy tính81y6003
Cạc máy tính04w2029
Cạc máy tính71y6838
Cạc máy tính03n5014
Cạc máy tính60y5419
Card màn hình vi tính - N560GTX-TI Twin, Hiệu MSI, Hàng mới 100%
Card vi tính Nvidia Quadro 600 1.00Gb - WS093AA
Cạc tiếng của máy tính (Type:2 x Unbalanced 1/4inch Stereo Input)Hàng mới 100%
Cạc máy tính41y5151
Cạc máy tính04w3287
Cạc máy tính49y1446
Card màn hình Hipoint HI/1.2GHZ/8SAS-EXT/PCIE8
Cạc màn hình của máy vi tính hiệu Gigabyte 1GB GV-N56GSO-1GI,mớI 100%
Cạc màn hình của máy vi tính hiệu Gigabyte 1GB GV-N430OC-1GL,mớI 100%
Cạc màn hình của máy vi tính hiệu Gigabyte 3GB GV-N590D5-3GD-B,mớI 100%
Cạc màn hình của máy vi tính hiệu Gigabyte 1GB GV-N210D3-1GI,mớI 100%
Cạc màn hình Asus ENGTS450 DC SL/DI/1GD3 < LKMT mới>
Cạc màn hình Asus EAH6670/DI/1GD3 < LKMT mới>
Cạc màn hình Asus ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 < LKMT mới>
Cạc màn hình Asus ENGT430 DC SL/DI/1GD3 < LKMT mới>
Cạc màn hình Asus EAH6670/DIS/1GD5 < LKMT mới>
Cạc màn hình Asus ENGT440/DI/1GD5 < LKMT mới>
Cạc màn hình Asus EAH6770 /DI/1GD5 < LKMT mới>
Cạc màn hình Asus ENGTS450 DC OC/DI/1GD5 < LKMT mới>
Cạc màn hình Asus ENGTS450/DI/1GD3 < LKMT mới>
Card màn hình máy vi tính AT-2270/51 ATI FIREPRO 2270 512 PCIEX1, mới 100%
Cạc màn hình Asus ENGTS450/DI/1GD5 < LKMT mới>
Cạc màn hình Asus ENGT440/DI/1GD3 < LKMT mới>
Cạc âm thanh Asus XONAR DG < LKMT mới>
Card bắt hình ảnh (video) dùng cho máy vi tính model DeckLink Studio 2 hiệu BlackMagic Design (bộ/cái, hàng mới 100%)
Card màn hình máy vi tính hiệu ASUS loại EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP) - (Giá đã phân bổ F) - (Hàng mới 100%)
Card màn hình máy vi tính hiệu ASUS loại EN210 SILENT/DI/512MD3/V2(LP) - (Giá đã phân bổ F) - (Hàng mới 100%)
Card màn hình máy vi tính hiệu ASUS loại EAH6570/DI/1GD3(LP) - (Giá đã phân bổ F) - (Hàng mới 100%)
Card màn hình máy vi tính hiệu ASUS loại ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 - (Giá đã phân bổ F) - (Hàng mới 100%)
Card màn hình máy vi tính hiệu ASUS loại ENGT430/DI/1GD3/MG(LP) - (Giá đã phân bổ F) - (Hàng mới 100%)
Cạc máy tính71y6839
Cạc máy tính81y6002
Cạc máy tính81y8470
Cạc máy tính04w2143
Cạc máy tính71y8826
Cạc máy tính69y6385
Cạc máy tính60y0852
Cạc máy tính64y3053
Cạc máy tính44r5619
Card âm thanh 896MK3 - 4470 - 220V, Hiệu MOTU
Card màn hình máy vi tính hiệu ASUS loại EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 - (Giá đã phân bổ F) - (Hàng mới 100%)
Cạc màn hình Asus EAH6670/DI/1GD3 < LKMT mới>
Cạc màn hình Asus ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 < LKMT mới>
Cạc màn hình Asus EAH6670/DIS/1GD5 < LKMT mới>
Cạc màn hình Asus EAH6770 /DI/1GD5 < LKMT mới>
Card màn hình máy vi tính AT-2270/51 ATI FIREPRO 2270 512 PCIEX1, mới 100%
Card màn hình máy vi tính hiệu ASUS loại EAH6570/DI/1GD3(LP) - (Giá đã phân bổ F) - (Hàng mới 100%)
Card màn hình máy vi tính hiệu ASUS loại ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 - (Giá đã phân bổ F) - (Hàng mới 100%)
Cạc màn hình Asus ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 < LKMT mới>
Card màn hình máy vi tính hiệu ASUS loại ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 - (Giá đã phân bổ F) - (Hàng mới 100%)
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 84:Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và trang thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng