cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Hoạt động bằng điện

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hoạt động bằng điện
Máy trộn hạt màu model HDE30-16,công suất 30W, điện áp 220V,50-60Hz,hàng mới 100%... (mã hs máy trộn hạt mà/ mã hs của máy trộn hạt)
Máy Rửa Run Trộn Hạt... (mã hs máy rửa run trộ/ mã hs của máy rửa run)
Máy nhào đùn liên hợp có hút chân không
Máy nhào hai trục có lưới lọc
Đến 12 m3/h, 130 kW
Đến 20 m3/h, 40 kW
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 84:Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và trang thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng