cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 85 85043111 Điện áp từ 110 kV trở lên
2 Phần XVI Chương 85 85043121 Máy biến dòng dạng vòng dùng cho đường dây có điện áp không quá 220 kV (SEN)
3 Phần XVI Chương 85 85043122 Loại khác