cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 13 cm
Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 13 cm
Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 13 cm
Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 13 cm
+ 1
Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 13 cm
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Bạn đang xem mã HS 85072094: Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 13 cm


Đang cập nhật...