cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
bộ khởi động dùng cho máy cưa xích chạy xăng nhãn hiệu MAKITA(038160610)
Củ đề 8KW (Phụ tùng thay thế cho động cơ diesel model R6160ZC4 mới 100%, dùng cho máy thuỷ công suất trên 22,38KW)
Đề khởi động máy 600-813-7152 của xe dọn đất - hàng mới 100%
Máy phát đề khởi động (0R-3667) Phụ tùng máy đào, ủi. Hàng mới 100%
Máy phát đề khởi động (346-9825L) Phụ tùng máy đào, ủi. Hàng mới 100%
Máy phát đề khởi động (5I-8085X) Phụ tùng máy xây dựng hiệu Caterpillar
Mô tơ đề (4W-5123) Phụ tùng máy đào, ủi. Hàng mới 100%
Phụ tùng máy thủy trên 40hp mới 100%.Bộ khởi động (Đề) 01174631
Phụ tùng máy thủy trên 40hp mới 100%.Bộ khởi động (Đề) 01174631
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 85:Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ tùng của các loại máy trên