cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bằng thủy tinh
Bát cách điện bằng thủy tinh U120B (chiều cao: 146mm) (Hàng mới 100%)
Chuỗi néo cách điện bằng thủy tinh DSd nối với dây tiếp đất, hàng mới 100% cho đường dây 220kV Bản Chát.
Chuỗi néo kép cách điện bằng thủy tinh nối với dây NK16-2, hàng mới 100% cho đường dây 220kV Bản Chát.
Chuỗi treo cách điện bằng thủy tinh DD12-2 nối với dây dẫn, hàng mới 100% cho đường dây 220kV Bản Chát.
Dây cột cáp bằng sợi thủy tinh. Hàng mới 100%
Que tròn bằng sợi thủy tinh đuờng kính 11.5mm. Hàng mới 100%
Thang cách điện bằng sợi thủy tinh. Hàng mới 100%
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 85:Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ tùng của các loại máy trên