cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
VTTB trạm 500KV Đức Hòa và Đấu Nối- Sứ đứng 38.5kV (Post insulator).Hiệu Dalian, item 7). Hàng mới 100%... (mã hs vttb trạm 500kv/ mã hs của vttb trạm 50)
Kẹp nối bọc cách điện hạ thế IPC 95-35, 95- 35mm2
Kẹp nối bọc cách điện hạ thế IPC 95-70, 95-70mm2
Kẹp nối bọc cách điện hạ thế IPC 95-95, 95-95mm2
Kẹp nối bọc cách điện hạ thế IPC 102-120, 120-120mm2
Kẹp nối bọc cách điện hạ thế IPC 185-150, 185-150mm2
Kẹp nối bọc cách điện hạ thế IPC 95-240, 95-240mm2
Kẹp nối bọc cách điện hạ thế (IPC) 95-35mm2
Kẹp nối bọc cách điện hạ thế (IPC) 95-70mm2
Kẹp nối bọc cách điện hạ thế (IPC) 95-95mm2
Kẹp nối bọc cách điện hạ thế (IPC) 120-120mm2
Kẹp nối bọc cách điện hạ thế (IPC) 185-150mm2
Kẹp nối bọc cách điện hạ thế (IPC) 95-240mm2
Con lăn dây hàn bằng sứ 1.2P . Hàng mới 100%.
Đĩa sứ cách điện 72KV F600xphi 52x40
Miếng cách điện 20772-0000;INSULATOR BODY 70x70x15mm
Miếng cách điện 37536-0000;INSULATOR BODY Lower 70x70x15mm
Miếng cách điện bằng sứ 2835509-0000;INSULATING PLATE
Miếng cách điện bằng sứ 555546-0000;INSULATING PLATE
Miếng sứ cách nhiệt Insulator Disc ST1.97, Hàng mới 100%
Mục A-10 Sứ đỡ 245kV cho Dao Cách Ly
Mục B-8 Sứ đỡ 123kV cho Dao Cách Ly
Mục C-2 Sứ đỡ 22kV cho Dao Cách Ly
Mục C-5 Sứ đỡ 24kV, 10kN, 25mm/kV
ống cách điện (bằng gốm, mới 100%)
Ông cách điện bằng sứ 20705-0001;INSULATING PIPE
Ông cách điện bằng sứ 252766-0001;INSULATING PIPE
Sứ cách điện chéo, dùng cho trạm Đà Nẵng. Hàng mới 100%
Sứ cách điện trên sàn, dùng cho trạm Đà Nẵng. Hàng mới 100%
Sứ đỡ cách điện 75*80, hàng mới 100%
Sứ đỡ cách điện 85*80, hàng mới 100%
Thanh cách điện bằng sứ kích thước 20 X 40 X 2290mm
Vật liệu sứ cách điện ( 28*31.5mm ) (Bằng sứ ,dùng cho thiết bị điện )
VTTB nhập khẩu trạm 220kV Trà Vinh, Hàng mới 100% Mục A-5 Sứ đỡ 245kV cho Dao Cách Ly
Miếng cách điện 20772-0000;INSULATOR BODY 70x70x15mm
Miếng cách điện bằng sứ 2835509-0000;INSULATING PLATE
Ông cách điện bằng sứ 20705-0001;INSULATING PIPE
Thanh cách điện bằng sứ kích thước 20 X 40 X 2290mm
VTTB nhập khẩu trạm 220kV Trà Vinh, Hàng mới 100% Mục A-5 Sứ đỡ 245kV cho Dao Cách Ly
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 85:Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ tùng của các loại máy trên