cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8716.20
Dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8716.20
Dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8716.20

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8716.20
Phần XVII:XE CỘ, PHƯƠNG TIỆN BAY, TÀU THUYỀN VÀ CÁC THIẾT BỊ VẬN TẢI LIÊN HỢP
Chương 87:Xe cộ trừ thiết bị chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ tùng của chúng