cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Thấu kính áp tròng
Thấu kính áp tròng

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thấu kính áp tròng
Kính áp tròng hiệu BIOFINITY TORIC, LEFT Base Curve: 8.7, Diameter: 14.5, Power: +3.50, Cylinder:-2.25, Axis: 90 (3 cặp/hộp)... (mã hs kính áp tròng h/ mã hs của kính áp tròn)
KÍNH ÁP TRÒNG, HÀNG MỚI SỬ DỤNG CÁ NHÂN... (mã hs kính áp tròng/ mã hs của kính áp tròn)
Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)
Kính áp tròng
Kính áp tròng (2 cái/hộp) hiệu Freshkon Disposable Complex color- (độ cận từ 0:25 - 6) hàng mới 100%
Kính áp tròng bằng Plastic EYEPIA 55UV (-0.25 ~ -10.00) (hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày sử dụng) (Hàng mới 100%)
Kính áp tròng bằng Plastic NEO COSMO 2T (hạn sử dụng 3 tháng kể từ ngày sử dụng) (Hàng mới 100%)
Kính áp tròng bằng Plastics EYEPIA 55UV (-0.25 ~ -10.00) (Hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày sử dụng) Hàng mới 100%
Kính áp tròng bằng Plastics NEO COSMO 4Tone Hạn sử dụng 3 tháng kể từ ngày sử dụng) Hàng mới 100%
Kính áp tròng Colourvue Colored Lenses 90 Days Disposables NSX: New Bio Co., Ltd (Korea). Hàng mới 100%
Kính áp tròng Colourvue Crazy Eyes (1 year) (1 Lens / lọ, 2 lọ/ Hộp) NSX: New Bio Co., Ltd (Korea). Hàng mới 100%
Kính áp tròng Colourvue Glow in The Dark (UV)(1 Lens / lọ, 2 lọ/ Hộp) NSX: New Bio Co., Ltd (Korea). Hàng mới 100%
Kính áp tròng Colourvue Gold/ SILVER SERIES NSX: New Bio Co., Ltd (Korea). Hàng mới 100%
Kính áp tròng Geo (khuyến mại) color lens
Kính áp tròng geo color lens
Kính áp tròng hiệu ARYAN (Three tones) (Hàng mới 100%)
Kính áp tròng hiệu ARYAN (Two tones) (Hàng mới 100%)
Kính áp tròng hiệu VISION (Hàng mới 100%)
Kính áp tròng, hàng mới 100%
Kinh át tròng BIOMEDICS 1 DAY hãng sản xuất COOPERVISION (1 hộp/ 30 cái)
Kính át tròng màu dùng 1 tháng IBIG(1 hộp/ 2 cái)
Kính cận áp tròng ( Short sight contact Lens ).Model: Soft contact lens.Nhãn hiệu: Prime color Vision.Hàng mới 100%.Hàng nhập theo Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011.
Kính cận áp tròng tutti circle mới 100%
Kính cận áp tròng tutti diamond mới 100%
Kính cận áp tròng tutti impression mới 100%
Kính cận áp tròng tutti natural mới 100%
Kính cận áp tròng tutti one day 15 chiếc/túi mới 100%
Kính cận áp tròng Zeis CD 1 Easy wear 30 chiếc/túi mới 100%
Kính cận áp tròng Zeis CD 30 Color 2 chiếc/túi mới 100%
Kính cận áp tròng Zeis CD 30 MeDi 6 chiếc/túi mới 100%
Kính sát tròng (Q-Eye contac lens) - hàng mới 100%
Kính sát tròng (Q-Eye soft contact lens) - hàng mới 100%
Mắt kính sát tròng ( Contact Lens Case )
Mắt kính sát tròng ( RX-View )
Mắt kính sát tròng ( WCK-113,WHC-246 )
Mắt kính sát tròng ( WT-B71,72,73,74,75 )
Mắt kính sát tròng ( WT-C15,14,13,12,11 )
Kính áp tròng bằng Plastic EYEPIA 55UV (-0.25 ~ -10.00) (hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày sử dụng) (Hàng mới 100%)
Kính áp tròng bằng Plastics EYEPIA 55UV (-0.25 ~ -10.00) (Hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày sử dụng) Hàng mới 100%
Kinh át tròng BIOMEDICS 1 DAY hãng sản xuất COOPERVISION (1 hộp/ 30 cái)
Kính cận áp tròng ( Short sight contact Lens ).Model: Soft contact lens.Nhãn hiệu: Prime color Vision.Hàng mới 100%.Hàng nhập theo Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011.
Kính cận áp tròng Zeis CD 1 Easy wear 30 chiếc/túi mới 100%
Kính cận áp tròng Zeis CD 30 Color 2 chiếc/túi mới 100%
Kính cận áp tròng Zeis CD 30 MeDi 6 chiếc/túi mới 100%
Kính cận áp tròng ( Short sight contact Lens ).Model: Soft contact lens.Nhãn hiệu: Prime color Vision.Hàng mới 100%.Hàng nhập theo Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011.
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng