cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Loại khác, sử dụng phim cuộn khổ rộng 35 mm
Loại khác, sử dụng phim cuộn khổ rộng 35 mm
Loại khác, sử dụng phim cuộn khổ rộng 35 mm

Bạn đang xem mã HS 90065300: Loại khác, sử dụng phim cuộn khổ rộng 35 mm


Đang cập nhật...