cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Sử dụng cho thiết bị đèn chớp máy ảnh
Sử dụng cho thiết bị đèn chớp máy ảnh
Sử dụng cho thiết bị đèn chớp máy ảnh

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Sử dụng cho thiết bị đèn chớp máy ảnh
Dây cáp nối cho đèn, Pro Lamp, chiều dài 5m
Dù hắt sáng 105 cm, màu trắng - EF-C 020
Dù hắt sáng 105 cm, trong suốt - EF-C 020T
Hộp làm dịu ánh sáng SOFTBOX 40x80 CM, màu trắng LSP 48W
Hộp làm dịu ánh sáng SOFTBOX 60x120 CM, màu trắng - LSP 612W
Phụ kiện đèn chớp dùng trong phòng chụp: đĩa phản sáng trắng, Softlight, góc phản sáng 65 độ, hàng mới 100%
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng