cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền cùng một giá đỡ với thiết bị nha khoa khác
Khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền cùng một giá đỡ với thiết bị nha khoa khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền cùng một giá đỡ với thiết bị nha khoa khác
Khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền cùng một giá đỡ với thiết bị nha khoa khác
10004-021 Tay khoan nha khoa đầu nhỏ 557 Turbo + W/4H, PB
10004-035 Tay khoan nha khoa đầu nhỏ 557CX, WRKHSE, 4H
10286 Đuôi nối tay khoan
10624-021 Tay khoan nha khoa đầu lớn 757 WRKHSE, PB, T-port
10624-035 Tay khoan nha khoa đầu lớn 757CX, WRKHSE, 4H
Đầu tay khoan nha khoa - Head Gear WE-56. Hàng mới 100%
Đuôi tay khoan nha khoa - Spare rotor RC-90. Hàng mới 100%
EHN20L-CAB5 Động cơ khoan tốc độ chậm dạng khủy dùng trong nha khoa
Máy khoan răng ( PXLE-003) giả hiêu Shengxia, hàng mới 100%
Máy khoan răng 207A/108E/AT-II (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Saeshin - Hàn Quốc)
Máy mài răng giả Electric Grinder Handy 700 - BM50S1 - FS60N (Hàng mới 100%)
Máy phun cát làm răng dùng trong nha nha SANDBLASTER T1 (hàng mới 100%)
Máy trộn thạch cao để làm răng dùng trong nha khoa IRIS 2 VACUUM MIXER (hàng mới 100%)
NSK01-TB03 Động cơ khoan dùng trong nha khoa, Ceramic
SHSECN-CAB1 Động cơ khoan tốc độ chậm dạng thẳng dùng trong nha khoa
SHSECN-CAB1-CAB5 Động cơ khoan tốc độ chậm dạng thẳng dùng trong nha khoa
Tay khoan nha khoa - HA-43 LT Synea Handpiece with light. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - RC 2 LS RM Set (RC58,RC43,RC20). Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - RC 3 BC-P Set (RC95,RC43,RC20). Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - RC 3 RM-P Set (RC95,RC58,RC43,RC20). Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - RC-20 RM. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - RC-43. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - RC-58. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - RC-90 BC. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - RC-90 RM. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - RC-95 BC. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - RC-95 RM. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - RQ 03. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - RQ 04. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - RQ-24 Roto Quick-coupling with standard 4-hole connection. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - TA-98 C LED synea turbine handpiece with LED, penta spra. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - TE 95 BC. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - TE 97 RM. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - TE 98 LED G. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa - WE-56 LED G Contra angle. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa -WE-56 A alegra contra-angle 1:1 with internal spray. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa: EX-203C M4 PACK., hộp 1 cái. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa: EX-6B HANDPIECES. hộp 1 cái. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa: NAC-EC LATCH CONTRA ANGLE, hộp 1 cái.. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa: PA-S-M4 PANA-AIR SIGMA STD HPC, 4-HOLE, hộp 1 cái. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa: PA-T-M4 PANA-AIR SIGMA TRQ HPC, 4-HOLE, hộp 1 cái. Hàng mới 100%
Tay khoan nha khoa: SGM-ER20I (SGM-I SURGICAL MINI-HEAD FOR SURGICAL-I-TYPE CA), hộp 1 cái. Hàng mới 100%
Tay khoan răng AT-II (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Saeshin - Hàn Quốc)
10004-021 Tay khoan nha khoa đầu nhỏ 557 Turbo + W/4H, PB
10004-035 Tay khoan nha khoa đầu nhỏ 557CX, WRKHSE, 4H
Máy khoan răng ( PXLE-003) giả hiêu Shengxia, hàng mới 100%
Máy khoan răng 207A/108E/AT-II (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Saeshin - Hàn Quốc)
Máy mài răng giả Electric Grinder Handy 700 - BM50S1 - FS60N (Hàng mới 100%)
NSK01-TB03 Động cơ khoan dùng trong nha khoa, Ceramic
Tay khoan răng AT-II (Thiết bị y tế mới 100%, xuất xứ: hãng Saeshin - Hàn Quốc)
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng