cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Khớp giả
Khớp giả
Khớp giả
Khớp giả
+ 10
Khớp giả
Khớp giả
Khớp giả
Khớp giả
Khớp giả
Khớp giả
Khớp giả
Khớp giả
Khớp giả
Khớp giả

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Khớp giả
Khớp giả
Cán chỏm nhân tạo Mono-rasp PO cỡ 6, hàng mới 100%
Cán chỏm thẳng nhân tạo Mueller II 8,75mm Cocrmo 12/14, có xi măng, hàng mới 100%
Cán chỏm thẳng nhân tạo SPO cỡ 10 Taro 12/14, thôt, không xi măng, hàng mới 100%
chỏm khớp - 3.5mmx32mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
chỏm khớp +0mmx32mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
chỏm khớp +0mmx32mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Chỏm xương đùi nhân tạo 28mm SCrMo, taro12/14, hàng mới 100%
Chỏm xương đùi nhân tạo Bipolar 28/42mm, thép cấy ghép/UHMWPE, hàng mới 100%
Chỏm xương đùi nhân tạo ELEC, 28mm, hàng mới 100%
Cuống khớp CPT cỡ 0, dài 110mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp CPT cỡ 3, lo?i dài,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp CPT cỡ 5, dài 130mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp CPT loại dài, cỡ 2 đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp CPT loại dài, cỡ 2,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp ML size 11.0 đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp ML size 11.0,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp ML size 12.5 đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp ML size 4.0 đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp vai đk 11x130mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp vai đk 11x130mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp Versys 10x115 mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp Versys 10x115 mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp Versys 11x120 mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp Versys 11x120 mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp Versys 9x110 mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp Versys đk 12x200mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp Versys đk 13x200mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp Versys đk 13x200mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Đầu chỏm khớp vai đk 18x46mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Đầu chỏm khớp vai đk 21x40mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Đầu chỏm khớp vai đk 21x46mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Đầu chỏm khớp vai đk 21x46mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Đầu chỏm khớp vai đk 24x46mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Đĩa đệm mâm chày NexGen cỡ 1 đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
IDA BIPOLAR CUP - D28, 49MM (Chén ổ chảo có xi măng), H/1
IDA BIPOLAR CUP - D28, 51MM (Chén ổ chảo có xi măng), H/1
Khớp gối dùng cho chân giả KK-802A1
Khớp gối nhân tạo - Đệm lồi cầu GENESIS II, phải, size 4
Khớp gối nhân tạo - Đĩa đệm mâm chày GENESIS II, size 1-2, cao 9mm
Khớp gối nhân tạo - Mâm chày GENESIS II, phải, size 2
Khớp gối nhân tạo - Xương bánh chè GENESIS II, cao 26mm
Khớp háng nhân tạo - Chỏm khớp háng COCR cho SYNERGY
Khớp háng nhân tạo - Cuống khớp háng CONQUEST FX
Khớp háng nhân tạo - Lót ổ cối khớp háng cho REFLECTION
Khớp háng nhân tạo - Nút ống tủy cho SYNERGY
Khớp háng nhân tạo - ổ cối khớp háng REFLECTION
Khớp háng nhân tạo - Vít ổ cối khớp háng cho REFLECTION
Khớp mắt cá dùng cho chân giả KPC-06A
Khớp nhân tạo Spiron TiaIV4, Bonit, 20/50mm, không xi măng, hàng mới 100%
Khớp nhân tạo Spiron TiaIV4, thô, 20/50mm, không xi măng, hàng mới 100%
Lồi cầu xương đùi NexGen cỡ E phải đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Lồi cầu xương đùi NexGen cỡ F phải đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Lớp đệm nhân tạo 0o, 28/44-46mm, HDPE/TiaI6V4, hàng mới 100%
Lớp đệm nhân tạo 0o, 28/44mm, UHMWPE, hàng mới 100%
Lớp đệm nhân tạo 0o, 28/46mm, UHMWPE, hàng mới 100%
Lớp đệm nhân tạo 0o, 28/48-50mm, HDPE/TiaI6V4, hàng mới 100%
Lớp đệm nhân tạo 0o, 28/48mm, UHMWPE, hàng mới 100%
Lớp đệm nhân tạo 0o, 28/50mm, UHMWPE, hàng mới 100%
Lớp đệm nhân tạo 0o, 28/52-54mm, HDPE/TiaI6V4, hàng mới 100%
Lót đầu chỏm Bipolar đk 38/22 mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Lót đầu chỏm Bipolar đk 50/28 mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Lót ổ cối Longevity đk32x48mm,loại dài đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Lót ổ cối Longevity đk32x50/52/54mm,loại dài đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Lót ổ cối Longevity đk32x56mm,loại dài đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Lót ổ cối Trilogy 20D 46x28 mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Lót ổ cối trilogy Bioloxđk 54x36,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Lót ổ cối trilogy Bioloxđk 56x36,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Lót ổ cối trilogy Bioloxđk 58x36,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Lót ổ cối Trilogy đk 28x50mm, loại dài,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Mâm chày NexGen CD 1-2 10mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Mâm chày NexGen EF 5-6 10mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Mâm chày NexGen EF 5-6 12mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Nút định vị trung tâm, loại thường đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Nút ống tuỷ đk 10x20mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer , mới 100%
Nút ống tuỷ đk 12x24mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Nút ống tuỷ đk 12x24mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Nút ống tuỷ đk 8x16mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Nút ống tủy,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
ổ cối nhân tạo Pressfit TiaIV4, 44mm, không xi măng, hàng mới 100%
ổ cối Trilogy 46 mm OD đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
ổ cối Trilogy 48/22 mm OD đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
ổ cối Trilogy 60/20 mm OD,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
ổ cối Trilogy đk 48 đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
ổ cối Trilogy đk 48,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
ổ cối Trilogy đk 50 đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
ổ cối ZCA 28/49mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
ổ cối ZCA 28/51mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Van điều trị Glocom, Model FP7. Hãng SX : New World Medical INC. Hàng mới 100%
Vít ổ cối đk 6.5x20mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vít ổ cối đk 6.5x20mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vít ổ cối đk 6.5x25mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vít ổ cối đk 6.5x25mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vít ổ cối đk 6.5x30mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vít ổ cối đk 6.5x30mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer , mới 100%
Vít ổ cối đk 6.5x35mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vít ổ cối đk 6.5x35mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vít ổ cối,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vỏ đầu chỏm Bipolar đk 38 mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vỏ đầu chỏm Bipolar đk 38 mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vỏ đầu chỏm Bipolar đk 39 mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vỏ đầu chỏm Bipolar đk 49 mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vỏ đầu chỏm Bipolar đk 49 mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vỏ đầu chỏm Bipolar đk 50 mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Vỏ đầu chỏm Bipolar đk 50mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Xương bánh chè 26mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Xương bánh chè 26mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Xương bánh chè 29mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Xương bánh chè 29mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Xương bánh chè 32mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Xương bánh chè 32mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Xương bánh chè 35mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp Versys đk 12x200mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp Versys đk 13x200mm đặt trong cơ thể, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Cuống khớp Versys đk 13x200mm,đặt trong cơ thể người, hãng Sx Zimmer, mới 100%
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng