cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và phụ kiện
Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và phụ kiện
Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và phụ kiện
Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và phụ kiện

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và phụ kiện
Máy trợ thính xử lý âm thanh điện cực ốc tai- CP1000 Black, Platinum Detail; Hàng mới 100%, Hãng sx Cochlear, sản xuất tại Australia... (mã hs máy trợ thính x/ mã hs của máy trợ thín)
Electr. integrated circuits; processors/ SEM NH20 TO-14 ED-1 1.0... (mã hs electr integra/ mã hs của electr inte)
Máy trợ thính (ASSY FP CEIP 13 A40796 5VC 120/50 R PNK (EXP))
Máy trợ thính (ASSY FP TI FMF 10 H2O 820 NVC 115/50 L PNK (EXP))
Máy trợ thính dùng để nghe cho người khiếm thính, nằm bên trong tai (ITE), hoạt động bằng pin, chưa hoàn thiện (chưa lắp khuôn tai của từng người).
Máy trợ thính dùng để nghe cho người khiếm thính, nằm bên trong ống tai (CIC), hoạt động bằng pin, chưa hoàn thiện (chưa lắp khuôn tai của từng người).
Máy trợ thính (ASSY FP CEIP 13 A40796 5VC 120/50 R PNK (EXP)). Hàng mới 100%.
Máy trợ thính (ASSY FP TI FMF 10 H2O 820 NVC 115/50 L PNK (EXP)). Hàng mới 100%
Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và phụ kiện
050-0032-01 Thiết bị trợ thính Naida I UP
050-0957-06 Thiết bị trợ thính Naida
050-0958-01 Thiết bị trợ thính Naida S
050-0959-01 Thiết bị trợ thính Naida S III
050-0974-01 Thiết bị trợ thính
050-0975-01 Thiết bị trợ thính
074-0199-22 Thiết bị trợ thính Milo plus
074-0201-26 Thiết bị trợ thính Milo Plus CIC/MC
074-0202-26 Thiết bị trợ thính Milo Plus ITC/HS dAZ
074-0215-26 Thiết bị trợ thính Milo Plus FS Daz
074-0299-22 Thiết bị trợ thính Art CIC/MC P
074-0300-22 Thiết bị trợ thính Art CIC/MC P
khuôn tai dùng cho máy trợ thính bằng Silicon dạng nguyên sinh. Hàng Mới 100%
Máy trợ thính
Máy trợ thính (Avail 10 BTE 13 P+ Champ.). Hàng mới 100%.
Máy trợ thính (Avail 20 BTE 13 P+ Champ.). Hàng mới 100%.
Máy trợ thính (DP7+ Beige.). Hàng mới 100%.
Máy trợ thính (Fnl Assy DP8 Bge.). Hàng mới 100%.
Máy trợ thính (Focus 30 BTE 13 P+ Champ. ). Hàng mới 100%.
Máy trợ thính 360 gồm: (Máy+ hộp + cọ chùi máy) Nhà sx: UNITRON Hàng mới 100%
Máy trợ thính Auditiva BTE 278P và phụ kiện chuẩn đồng bộ đi kèm
Máy trợ thính BAHA
Máy trợ thính bỏ túi AID AMIGA 178
máy trợ thính Bravo B2 BTE bao gồm: hộp, pin, HDSD
máy trợ thính Bravo B2 CIC bao gồm: hộp, pin, HDSD
Máy trợ thính Bravo BXP ITE (gồm hộp, pin và HDSD)
Máy trợ thính BTEI4-A và phụ kiện chuẩn đồng bộ đi kèm
Máy trợ thính BTES2P-A và phụ kiện chuẩn đồng bộ đi kèm
Máy trợ thính Certena CIC P (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Bernafon)
Máy trợ thính Certena SP (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Bernafon)
Máy trợ thính Chronos 7 (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Bernafon)
Máy trợ thính CP800 Series Processing Unit (Black)
Máy trợ thính CP800 Series Speech Processor (Hàng mới 100% - Sản xuất tại Australia)
Máy trợ thính đeo ở tai dùng pin HM-04
Máy trợ thính đeo vành tai dùng pin HA-20DX
Máy trợ thính FFP CC MOTION 701 L/R
Máy trợ thính FFP CC NITRO 301 (gồm hộp, pin và HDSD)
Máy trợ thính HA INFINITI PRO BG (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Siemens)
Máy trợ thính HA INTUIS SP DIR (gồm hộp, pin và HDSD)
Máy trợ thính HA LOTUS 23 SP (gồm hộp, pin và HDSD)
Máy trợ thính HA LOTUS PRO SP (gồm hộp, pin và HDSD)
Máy trợ thính HA NITRO 301 SP BG (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Siemens)
Máy trợ thính HA NITRO 701 SP BG (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Siemens)
Máy trợ thính kiểu VAN 209. Hàng mới 100%
Máy trợ thính kiểu ZIP 400. Hàng mới 100%
Máy trợ thính Maxx 311 (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Bernafon)
Máy trợ thính Power Maxx 411 (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Bernafon)
máy trợ thính SCOLAflex 173-183 MHz
máy trợ thính SCOLAtalk 173MHz
Máy trợ thính SHINE HP gồm: (Máy+ hộp + cọ chùi máy) Nhà sx: UNITRON Hàng mới 100%
Máy trợ thính Widex Flash FL-CIC (gồm hộp, pin và HDSD)
máy trợ thính Widex mind440 M4-9 BTE bao gồm: hộp, pin, HDSD
Máy trợ thính Widex REAL RE CIC (gồm hộp, pin và HDSD)
máy trợ thính Widex Real Re CIC bao gồm: hộp, pin, HDSD
máy trợ thính Widex Real Re-9 bao gồm: hộp, pin, HDSD
Máy trợ thính Widex SUPER220 S2-VS BTE (gồm hộp, pin và HDSD)
máy trợ thính Widex Super220 S2-VS BTE bao gồm: hộp, pin, HDSD
Máy trợ thính ZIEL HP gồm: (Máy+ hộp + cọ chùi máy) Nhà sx: UNITRON Hàng mới 100%
Máy trợ thính ZIEL P gồm: (Máy+ hộp + cọ chùi máy) Nhà sx: UNITRON Hàng mới 100%
Máy trợ thính, Hiệu: REXTON - SIEMENS; Model: RX DAY 4+ HP BG; Mới 100%
Máy trợ thính. Model: Avero IS+, size: 13 ITE. Hàng Mới 100%
ốc tai điện tử ( Hiệu : MED-EL OPUS2) và phụ kiện: Bộ cấy, Bộ xử lý lời; Linh phụ kiện đi kèm; (Bộ = cái); ( Mới 100%
Thiết bị trợ thính Điện cực ốc tai Cochlear Nucleus 5- Freedom Implant CI512 (Hàng mới 100% - Sản xuất tại Australia)
thiết bị trợ thính. Code: 9131-619. Hàng Mới 100%
050-0032-01 Thiết bị trợ thính Naida I UP
074-0300-22 Thiết bị trợ thính Art CIC/MC P
Máy trợ thính Certena CIC P (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Bernafon)
Máy trợ thính Certena SP (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Bernafon)
Máy trợ thính Chronos 7 (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Bernafon)
Máy trợ thính CP800 Series Processing Unit (Black)
Máy trợ thính CP800 Series Speech Processor (Hàng mới 100% - Sản xuất tại Australia)
Máy trợ thính HA INFINITI PRO BG (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Siemens)
Máy trợ thính HA NITRO 301 SP BG (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Siemens)
Máy trợ thính HA NITRO 701 SP BG (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Siemens)
Máy trợ thính Maxx 311 (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Bernafon)
Máy trợ thính Power Maxx 411 (Hàng mới 100% - Hãng sản xuất Bernafon)
máy trợ thính Widex mind440 M4-9 BTE bao gồm: hộp, pin, HDSD
Thiết bị trợ thính Điện cực ốc tai Cochlear Nucleus 5- Freedom Implant CI512 (Hàng mới 100% - Sản xuất tại Australia)
074-0201-26 Thiết bị trợ thính Milo Plus CIC/MC
074-0202-26 Thiết bị trợ thính Milo Plus ITC/HS dAZ
074-0215-26 Thiết bị trợ thính Milo Plus FS Daz
074-0299-22 Thiết bị trợ thính Art CIC/MC P
Máy trợ thính kiểu ZIP 400. Hàng mới 100%
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng