cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Loại khác, không hoạt động bằng điện
Loại khác, không hoạt động bằng điện
Loại khác, không hoạt động bằng điện
Loại khác, không hoạt động bằng điện
+ 5
Loại khác, không hoạt động bằng điện
Loại khác, không hoạt động bằng điện
Loại khác, không hoạt động bằng điện
Loại khác, không hoạt động bằng điện
Loại khác, không hoạt động bằng điện

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác, không hoạt động bằng điện
Đồng hồ nước (đo lưu lượng nước thải) D200. Mới 100%... (mã hs đồng hồ nước đ/ mã hs của đồng hồ nước)
Cột đo lưu lượng nước cho bộ hút áp lực thấp. Code: 1710000. Hãng sx: Medicop/Slovenia. Hàng mới 100%... (mã hs cột đo lưu lượn/ mã hs của cột đo lưu l)
Cảm biến lưu lượng P51530-P0, không hoạt động bằng điện (GF)... (mã hs cảm biến lưu lư/ mã hs của cảm biến lưu)
Thước đo dầu... (mã hs thước đo dầu/ mã hs của thước đo dầu)
Đồng hồ thủy lực D60: 6MPa-M1/4... (mã hs đồng hồ thủy lự/ mã hs của đồng hồ thủy)
Đồng hồ đo áp suất Wika, size 63mm, scale range-1.0 bar model: 232.50... (mã hs đồng hồ đo áp s/ mã hs của đồng hồ đo á)
Thước đo dung tich bể chứa 30M Tank Tech, model: T2015-TFC-02 (Uti tape; hàng mới 100%)... (mã hs thước đo dung t/ mã hs của thước đo dun)
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng