cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Hoạt động bằng điện
Hoạt động bằng điện
Hoạt động bằng điện
Hoạt động bằng điện
+ 2
Hoạt động bằng điện
Hoạt động bằng điện

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hoạt động bằng điện
Bảng kiểm soát thời gian lão hóa của cao su... (mã hs bảng kiểm soát/ mã hs của bảng kiểm so)
1653866 máy điện di: Sequi-gen SE Universal base hộp 1 cái. Hàng mới 100%.
Bể điện di dùng trong phòng thí nghiệm. Model: E4100. Hãng SX: CONSORT - Bỉ. Mới 100%
Bộ đầy đủ Hệ thống Sắc ký bản mỏng hiệu năng cao cho phân tích đinh lượng. Hãng sản suât: CAMAG, Hàng mới 100%, TB dùng cho PTN.
Bộ đầy đủ Hệ thống Sắc Ký bản mỏng hiệu năng cao.Hãng sản xuất: CAMAG, Hàng mới 100%, TB dùng cho PTN
Bộ điện di dùng trong phòng thí nghiệm MICRO SSP GEL SYSTEM (108 WELLS) MGS108
Bộ nguồn cho máy điện di dùng trong phòng thí nghiệm. Model: EV231. Hãng SX: CONSORT - Bỉ. Mới 100%
Cột sắc ký (phụ tùng máy sắc ký dùng trong phòng thí nghiệm) , Comosil 5C18-AR-II, Hãng Nacalai tesque
Dụng cụ điện di : PerfectBlue Gel System Midi S 408,5 . Dùng trong phòng thí nghiệm . Mới 100%
Dụng cụ dùng trong phòn thí nghiệm: Khuôn đổ gel dùng cho máy điện di,model SUB-FC
Hệ thống khối phổ tứ cực LC/MS. Model: Agilent 6130 Single Quadrupole LC/MS system, sử dụng trong phòng thí nghiệm. Hàng đồng bộ, bao gồm các mục từ 1.1 đến 1.4 (chi tiết theo ô 32). Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Hệ thống máy sắc ký khối phổ Model : GCMS 2010 ULTRA hàng mới 100%
Hệ thống máy sắc ký lỏng khối phổ Model : LCMS 2020 hàng mới 100%
Hệ thống sắc ký khí khối phổ GCMS EI/CI, model: 7890A/5975C, sử dụng trong phòng thí nghiệm. Hàng đồng bộ, bao gồm các mục từ 1.1 đến 1.48 (chi tiết theo hợp đồng và invoice/packing list). Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Hệ thống sắc ký lỏng điều chế-phân tích, model: HPLC 1260, sử dụng trong phòng thí nghiệm. Hàng đồng bộ, bao gồm các mục từ 1.1 đến 1.48 (chi tiết theo hợp đồng và invoice/packing list). Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC, model: Agilent 1260 Infinity LC System, sử dụng trong phòng thí nghiệm. Hàng đồng bộ, bao gồm các mục từ 2.1 đến 2.14 (chi tiết theo hợp đồng và invoice/packing list). Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%
Máy điện di đứng DNA Sequencing unit, 20cm wide with standard comb replaced with CSQ20-0.35-48 (CSQ20).Hsx : CLEAVER
Máy điện di dùng trong phòng thí nghiệm MINICAP (hàng mới 100%)
Máy điện di mao quản QIAxcell Advanced (9001941) đồng bộ với hộp 50ul chất thử chuẩn nồng độ ion QX DNA 50-800bp, hộp 1.5ml chất thử chuẩn phản ứng QX, hộp 80 ống lấy mẫu có nắp QX 0.2ml, hộp 2400 test chất thử chuẩn phản ứng QIAxcel, Qiagen sx, mới 100%
Máy điện di MINI ELECTROPHORESIS SYSTEM. Mode : E0160 dùng điện 230V.Hãng sx: Labnet
Máy điện di model MSCHOICE10, hiệu Cleaver (Thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, mới 100%)
Máy điện di model Multisub Midi dùng trong phòng thí nghiệm đồng bộ gồm bộ nguồn EV222, mới 100%, hãng sx: Clever
Máy điện di model Multisub mini dùng trong phòng thí nghiệm, mới 100%, hãng sx: Cleaver
Máy điện di model Omnipage Maxi đồng bộ gồm bộ nguồn EV215 dùng trong phòng thí nghiệm, mới 100%, hãng sx: Cleaver
Máy điện di model Omnipage mini dùng trong phòng thí nghiệm, mới 100%, hãng sx: Cleaver
Máy điện di ngang A6 bao gồm thanh chặn DAM-23
Máy điện di ngang B1, 9x11cm dùng trong phòng thí nghiệm, hãng Thermo Fisher Scientific sản xuất, hàng mới 100%
Máy điện di ngang B2, 12x14cm dùng trong phòng thí nghiệm, hãng Thermo Fisher Scientific sản xuất, hàng mới 100%
Máy điện di ngang cỡ S dùng trong phòng thí nghiệm .Hãng sản xuất Biometra .Hàng Mới 100%. (code:025-199)
Máy điện di ngang Multi Sub Choice, 15x10cm UV Tray, 2x20sample, 1mm thick combs, casting dams, loading guides(MSCHOICE10) ,kèm phụ kiện : nguồn điện di (CS-300V).Hsx : CLEAVER
Máy đo quang phổ định lượng AND, ARN và protein model Biophotometer plus đồng bộ gồm máy in nhiệt DPU414, mới 100%, hãng sx: Eppendorf
Máy gia nhiệt điện di PeqStar 2X Thermocycler . Dùng trong phòng thí nghiệm . Mới 100%
Máy phân tích khí Model : DH77 hàng mới 100%
Máy phân tích sắc ký Agilent 1260 Infinity HPLC, sử dụng trong phòng thí nghiệm. Hàng đồng bộ, bao gồm các mục từ 1.1 đến 1.12 (chi tiết theo hợp đồng và invoice/packing list). Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%
Máy phân tích sắc ký Agilent 5975C inert XL MSD system, sử dụng trong phòng thí nghiệm. Hàng đồng bộ, bao gồm các mục từ 1.1 đến 1.10 (chi tiết theo ô 32). Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Máy phân tích sắc ký Agilent 7890A Gas Chromatograph, sử dụng trong phòng thí nghiệm. Hàng đồng bộ, bao gồm các mục từ 1.1 đến 1.20 (chi tiết theo ô 32). Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%
Máy phân tích sắc ký Agilent Gas Chromatography-Triple Quadrupole GC/MS, sử dụng trong phòng thí nghiệm. Hàng đồng bộ, bao gồm các mục từ 1.1 đến 1.16 (chi tiết theo hợp đồng và invoice/packing list). Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Máy phân tích sắc ký Agilent Mx3005P, sử dụng trong phòng thí nghiệm. Hàng đồng bộ, bao gồm: máy và chất chẩn thử kiểm tra máy. Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%.
Máy phân tích sắc ký, model: Agilent 7700xICP-MS, sử dụng trong phòng thí nghiệm. Hàng đồng bộ, bao gồm các mục từ 1.1 đến 1.37 (chi tiết theo hợp đồng và invoice/packing list). Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%
Máy phân tích thức ăn gia súc bằng phương pháp cận hồng ngoại Foss Nirs DS2500. Hãng sx Foss. Mới 100%
Máy sắc ký (để phân tích dư lượng dung môi) LC-2010AHT. 100VAC - 150VA. Hãng sản xuất: Shimadzu
Máy sắc ký khí
Máy sắc ký khí Model : GC 2010AF PLUS hàng mới 100%
Máy sắc ký khí model 450-GC, dùng trong phòng thí nghiệm. Hãng sản xuất: Bruker. Hàng mới 100%
Máy sắc ký l (để phân tích dư lượng dung môi) - LC-20AD. 100VAC - 150VA. Hãng sản xuất: Shimadzu
Máy sắc ký lỏng cao áp (mới 95%) dùng cho phòng thí nghiệm - 100-120v, 750w, 20A, 60Hz. Model: HP 1090
Máy sắc ký lỏng Model : LC-20AD hàng mới 100%
Máy sắc ký lỏng Model : LC20AD-DGU 20AD Hàng mới 100%
Máy sắc ký lỏng Model : LC-20AT hàng mới 100%
Thiết bị phân tích khí (sắc ký khí) Hãng SPSIC- China Model :GC112A Kèm phụ kiện Hàng mới 100%
Thiết bị phân tích: Thiết bị đo tổng hoạt độ Alpha/Beta trong thực phẩm (không có nguồn phóng xạ), model: WPC-1050, sử dụng trong phòng thí nghiệm. Hàng đồng bộ, bao gồm các mục từ 1.1 đến 1.8 (chi tiết theo ô 32), Hãng sx: Protean Instrument, mới 100%
Thiết bị sắc ký khí ( YL6500 GC ) - Dùng trong phòng thí nghiệm - Hàng mới 100%.
Hệ thống máy sắc ký khối phổ Model : GCMS 2010 ULTRA hàng mới 100%
Máy điện di đứng DNA Sequencing unit, 20cm wide with standard comb replaced with CSQ20-0.35-48 (CSQ20).Hsx : CLEAVER
Máy điện di ngang Multi Sub Choice, 15x10cm UV Tray, 2x20sample, 1mm thick combs, casting dams, loading guides(MSCHOICE10) ,kèm phụ kiện : nguồn điện di (CS-300V).Hsx : CLEAVER
Máy phân tích sắc ký Agilent 7890A Gas Chromatograph, sử dụng trong phòng thí nghiệm. Hàng đồng bộ, bao gồm các mục từ 1.1 đến 1.20 (chi tiết theo ô 32). Hãng sx: Agilent Technologies, hàng mới 100%
Máy sắc ký (để phân tích dư lượng dung môi) LC-2010AHT. 100VAC - 150VA. Hãng sản xuất: Shimadzu
Máy sắc ký khí Model : GC 2010AF PLUS hàng mới 100%
Máy sắc ký l (để phân tích dư lượng dung môi) - LC-20AD. 100VAC - 150VA. Hãng sản xuất: Shimadzu
Máy sắc ký lỏng cao áp (mới 95%) dùng cho phòng thí nghiệm - 100-120v, 750w, 20A, 60Hz. Model: HP 1090
Máy sắc ký lỏng Model : LC-20AD hàng mới 100%
Máy sắc ký lỏng Model : LC20AD-DGU 20AD Hàng mới 100%
Máy sắc ký lỏng Model : LC-20AT hàng mới 100%
Hệ thống máy sắc ký lỏng khối phổ Model : LCMS 2020 hàng mới 100%
Máy điện di mao quản QIAxcell Advanced (9001941) đồng bộ với hộp 50ul chất thử chuẩn nồng độ ion QX DNA 50-800bp, hộp 1.5ml chất thử chuẩn phản ứng QX, hộp 80 ống lấy mẫu có nắp QX 0.2ml, hộp 2400 test chất thử chuẩn phản ứng QIAxcel, Qiagen sx, mới 100%
Máy điện di MINI ELECTROPHORESIS SYSTEM. Mode : E0160 dùng điện 230V.Hãng sx: Labnet
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng