cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Không hoạt động bằng điện
4847000Máy quang phổ so màu DR/890 - Hach, kiểm tra môi trường nước, dùng trong PTN
Bộ thử nồng độ clo, pH trong nước bể bơi, bằng quang phổ. Hàng mới 100%
cặp quang phổ 5V 5..48V 100Hz
Máy đo ảnh phổ 722S, dùng cho phòng thí nghiệm, mới 100%
Máy đo Diệp lục (dùng cho phòng thU nghiệm)
Máy quang phổ cầm tay dùng trong phòng thí nghiệm ngành dầu khí. Model: V-2000. Hàng mới 100%
Phần m?m chạy máy (phụ kiện của máy đo Diệp lục, để cài máy với máy tUnh)
Máy quang phổ cầm tay dùng trong phòng thí nghiệm ngành dầu khí. Model: V-2000. Hàng mới 100%
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng