cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Vỏ hoặc thân của công tơ nước
Vỏ hoặc thân của công tơ nước
Vỏ hoặc thân của công tơ nước
Vỏ hoặc thân của công tơ nước
+ 3
Vỏ hoặc thân của công tơ nước
Vỏ hoặc thân của công tơ nước
Vỏ hoặc thân của công tơ nước

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Vỏ hoặc thân của công tơ nước
Đồng hồ đo nước chưa hoàn chỉnh loại NPD13, W780-S0005... (mã hs đồng hồ đo nước/ mã hs của đồng hồ đo n)
Hộp đựng tuốc bin của đồng hồ đo nước bằng nhựa NPD20, W781-S0005... (mã hs hộp đựng tuốc b/ mã hs của hộp đựng tuố)
Bộ phận của đồng hồ đo lưu lượng nước của máy kéo ống đồng loại 1-10m3/h (ống thủy tinh không có lõi sắt), mới 100%
Linh kiện sản xuất đồng hồ nước : Khung trên vỏ đồng hồ nước, mới 100%
ống thuỷ tinh hiển thị mực nước cho máy hơi nước
Phụ tùng đồng hồ nước (ruột đồng hồ) LXSC-13D3 (hàng mới 100%)
Phụ tùng đồng hồ nước (vỏ đồng hồ) LXSC-13D3 (hàng mới 100%)
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng