cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Đồng hồ tốc độ dùng cho xe có động cơ
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 21:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 42:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
3 QCVN 64:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
4 QCVN 70:2014/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
5 QCVN 48:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
6 QCVN 49:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
7 TCVN 6278:2003 Còn hiệu lực Xem chi tiết