cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Không hoạt động bằng điện
Bàn kiểm tra dạng lỗ mã hiệu 03-906, hãng sản xuất: Horotec có 15 lỗ phi từ 0,80. 6,30 Mm, 4 khe, hình lục giác 46 X 46 X 15 Mm. Mới 100%... (mã hs bàn kiểm tra dạ/ mã hs của bàn kiểm tra)
Bàn kiểm tra độ chính xác các công đoạn gia công (không hoạt động bằng điện) linh kiện xe địa hình 1025130/C6982... (mã hs bàn kiểm tra độ/ mã hs của bàn kiểm tra)
Bàn máp 517-414-4 (600x450x100) (bao gồm chân đế,để kiểm tra độ phẳng, không hoạt động bằng điện)... (mã hs bàn máp 517414/ mã hs của bàn máp 517)
Bàn chuẩn kiểm tra độ phẳng-250x200x50- Hàng đã qua sử dụng còn mới 80%
Bàn để máy đo khúc xạ (Hàng mới 100%)
Bàn kiểm tra độ phẳng của sản phẩm, hàng mới 100%
Bàn kiểm tra độ phẳng kim loại bằng đá Granite(gồm chân đế, hoạt động không bằng điện) 300*450*75MM
Bàn kiểm tra kích thước dụng cụ, không hoạt động bằng điện ( hàng mới 100 %)
Bàn kiểm tra mặt phẳng Mitutoyo. Model: 517-103C. Hàng mới: 100%.
Bàn kiểm tra thiết bị điện 1800x900 - hàng mới 100%
Bàn thao tác (Make up) Mới 100%
Bộ căn mẫu chuẩn: VGB-112-1, bằng thép, hiệu Vertex, dùng đo lường các sản phẩm cơ khí chính xác, mới 100%
Dụng cụ đo để kiểm tra, đo sản phẩm cơ khí: Bàn rà chuẩn VS-08, dùng để đo, cân chỉnh độ phẳng. không hoạt động bằng điện, kt: 500x500x70mm, Hiệu VERTEX. Mới 100%
Dụng cụ đo hãng Hishiko sx - Khối V kẹp chi tiết (bằng kim loại, kích thước : 150x150x150) KMB-2 - hàng mới 100%
Dụng cụ đo hãng OOBI - Khối V kẹp chi tiết MBA-150 Box V-block JK203 (bằng kim loại có từ tính, kích thước : 150x150x150x22) - hàng mới 100%
Dụng cụ đo hãng Oobi sx - Khối V kẹp chi tiết (bằng kim loại có từ tính, kích thước : 60x50x40) VAA-150 - hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo hãng Mitutoyo - Bàn kiểm tra dụng cụ đo độ đảo trục 215-151-10 150x200x50 - hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo Mitutoyo - BSD-1X - Bàn kiểm tra đồng hồ so - hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo Mitutoyo - BSG-20X - Bàn kiểm tra đồng hồ so 150x200x50 - hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo Mitutoyo - FINE GAUGE STAND - Bàn kiểm tra đồng hồ so 260x140x50mm - hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo Mitutoyo - GP 1000X750X150MM(1) - Bàn kiểm tra - hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo Mitutoyo - HOLDER - Bàn kiểm tra đồng hồ so - hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo Mitutoyo - V-BLOCK - Khối V kỹ thuật (bàn kiểm tra) 200x70x50mm - hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo Mitutoyo -V-BLOCK - Khối V kỹ thuật (bàn kiểm tra) 60x120x100mm - hàng mới 100%
Granite Surface Plate (A Stone Type) Grade Accuracy: 0 Mặt phẳng chuẩn đá Granite , cấp sai số = 0. làm bàn kiểm tra các TB cơ khí có độ chính sác cao 900 x 600 x 130mm. mới 100%
Bàn chuẩn kiểm tra độ phẳng-250x200x50- Hàng đã qua sử dụng còn mới 80%
Dụng cụ đo hãng OOBI - Khối V kẹp chi tiết MBA-150 Box V-block JK203 (bằng kim loại có từ tính, kích thước : 150x150x150x22) - hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo hãng Mitutoyo - Bàn kiểm tra dụng cụ đo độ đảo trục 215-151-10 150x200x50 - hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo Mitutoyo - BSG-20X - Bàn kiểm tra đồng hồ so 150x200x50 - hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo Mitutoyo - V-BLOCK - Khối V kỹ thuật (bàn kiểm tra) 200x70x50mm - hàng mới 100%
Dụng cụ kiểm đo Mitutoyo -V-BLOCK - Khối V kỹ thuật (bàn kiểm tra) 60x120x100mm - hàng mới 100%
Bàn kiểm tra mặt phẳng Mitutoyo. Model: 517-103C. Hàng mới: 100%.
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng