cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Của súng shotgun hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03
Của súng shotgun hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03
Của súng shotgun hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03

Bạn đang xem mã HS 93052000: Của súng shotgun hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03


Đang cập nhật...