cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Bộ vật phẩm có từ hai mặt hàng trở lên thuộc các phân nhóm trên
Bộ vật phẩm có từ hai mặt hàng trở lên thuộc các phân nhóm trên
Bộ vật phẩm có từ hai mặt hàng trở lên thuộc các phân nhóm trên
Bộ vật phẩm có từ hai mặt hàng trở lên thuộc các phân nhóm trên
+ 1
Bộ vật phẩm có từ hai mặt hàng trở lên thuộc các phân nhóm trên

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bộ vật phẩm có từ hai mặt hàng trở lên thuộc các phân nhóm trên
bộ dụng cụ học tập: 1 tập ghi chép,1 viết chì, 1thước, 1gôm, 1đồ chuốt, 1kẹp hiệu BEN10-10BT082
bộ dụng cụ học tập: 1hộp bút, 2viết chì, 1gôm, 1đồ chuốt, 1kẹp hiệu BEN10-10BT106
bộ dụng cụ học tập: 1sổ ghi chú, 2viết chì, 1gôm,1 thước, 1kẹp hiệu BEN10-10BT090
bộ dụng cụ học tập: 1viết bi, 1viết chì, 1gôm, 1đồ chuốt hiệu BEN10-10BT085
bộ dụng cụ học tập:1 ghi chép, 1viết bi,1 thước hiệu BEN10-10BT087
bộ dụng cụ học tập:1 hộp bút, 1viết chì, 1gôm, 1đồ chuốt hiệu BEN10-10BT107
bộ dụng cụ học tập:1 viết chì, 1thước, 1gôm, 1đồ chuốt hiệu BEN10-10BT083
bộ dụng cụ học tập:2 viết chì,1 gôm, 1đồ chuốt, kẹp hiệu BEN10-10BT086
Bộ màu vẽ 04-5350 gồm 16 sáp màu, 8 bút lông, 6 viên phấn, 10 tờ giấy nhỏ chuyên dụng (mới 100%)
Bộ vẽ 04-5680 gồm 24 màu sáp, 8 bút lông, 12 bút chì màu, 8 màu nước, cọ vẽ và giấy màu vẽ .
Bộ vẽ 74-4145 gồm 6 bút lông màu và 20 trang giấy vẽ (mới 100%)
Bộ vẽ 74-4146 gồm 5 bút lông và 16 trang giấy vẽ (mới 100%)
Bộ vẽ 74-7014 gồm 6 bút lông và giấy vẽ chuyên dụng (mới 100%)
Bộ vẽ 75-1300 gồm 3 bút lông và 15 trang giấy vẽ (mới 100%)
Bộ vẽ 75-2047 gồm 5 bút lông và 12 trang giấy vẽ (mới 100%)
Bộ vẽ 75-2048 gồm 5 bút lông và 16 trang giấy vẽ (mới 100%)
Bộ vẽ 98-8634 gồm 4 sáp màu và 8 trang giấy vẽ.(mới 100%)
Bộ vẽ Disney 74-3902 gồm 8 bút lông màu và 18 trang giấy vẽ ( mới 100%)
Bộ vẽ Disney 74-3903 gồm 8 bút lông màu và 18 trang giấy vẽ ( mới 100%)
Bộ vẽ quả cầu 74-7025 gồm 1 quả cầu và 6 bút lông màu.(mới 100%)
Đầu bi của viết mực nước GA-10 (mới 100%) 50kgs xanh lá-25kgs màu đỏ
Đầu nối của viết mực nước GA-10 (bằng nhựa) mới 100%
Đầu vỏ viết mực nước GA-10 (bằng nhựa) mới 100%
hộp bút PENCILE CASE
Nắp viết mực nước GA-10 (bằng nhựa) mới 100%
Vỏ viết mực nước GA-10 (bằng nhựa) mới 100%
Bộ vẽ 75-1300 gồm 3 bút lông và 15 trang giấy vẽ (mới 100%)
Đầu bi của viết mực nước GA-10 (mới 100%) 50kgs xanh lá-25kgs màu đỏ
Bộ màu vẽ 04-5350 gồm 16 sáp màu, 8 bút lông, 6 viên phấn, 10 tờ giấy nhỏ chuyên dụng (mới 100%)
Đầu bi của viết mực nước GA-10 (mới 100%) 50kgs xanh lá-25kgs màu đỏ
Phần XX:CÁC MẶT HÀNG KHÁC
Chương 96:Các mặt hàng khác