cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

  • Phần XX: CÁC MẶT HÀNG KHÁC
    • Chương 96: Các mặt hàng khác
      • 9608 - Bút bi; bút phớt và bút phớt có ruột khác và bút đánh dấu; bút máy, bút máy ngòi ống và các loại bút khác; bút viết giấy nhân bản (duplicating stylos); các loại bút chì bấm hoặc bút chì đẩy; quản bút mực, quản bút chì và các loại quản bút tương tự; bộ phận (kể cả nắp và kẹp bút) của các loại bút kể trên, trừ các loại thuộc nhóm 96.09.

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Bình mực đen VXRP0014 Hiệu Cartier hàng mới 100%
Đầu lông nhỏ viết lông bảng (NIB) 4*35.5 - 3*13.5 mới 100%
Nắp bút chì khúc bằng nhựa (clip cap) mới 100% linh kiện bút chì khúc bằng nhựa
Nắp chụp bút chì khúc bằng nhựa (end plug) mới 100% linh kiện bút chì khúc bằng nhựa
Ông mực Montblanc.Hàng mới 100% . U0015672
Ruột bút bi BKS7E-AO màu đen nét 0.7mm (hàng mới 100%)
Ruột bút bi đỏ (lấy dấu vải) (12 cây/tá) (MONAMI)
Ruột bút bi kim loại mực đen R2 (BK) mới 100%
Ruột bút bi kim loại mực mầu đen R2 (BK) mới 100%
Ruột bút bi kim loại mực mầu xanh R2 (BL) mới 100%
Ruột bút bi kim loại mực xanh R2 (BL) mới 100%
Ruột bút bi nắp kim loại mực đen R2(BK) hiệu Allan Dlious, mới 100%
Ruột bút bi nắp kim loại mực xanh R2(BL) hiệu Allan Dlious, mới 100%
Ruột bút bi xoay kim loại mực đen 3051(BK) hiệu Allan Dlious, mới 100%
Ruột bút GIOVANNI mới 100%
Ruột bút long kim SXR-C1 mới 100%
Ruột bút long kim SXR-C7 mới 100%
Ruột bút Louis Vuitton R06402
Ruột bút Louis Vuitton R06405
Ruột bút Louis Vuitton R06625
Ruột bút Montblanc kèm hộp và túi giấy .Hàng mới 100%. U0009131
Ruột bút mực màu cam, hiệu Sakura - Orange XSC#5 (mới 100%)
Ruột bút mực màu đen, hiệu Sakura - Black XSC#49 (mới 100%)
Ruột bút mực màu đỏ, hiệu Sakura - Red XSC#19 (mới 100%)
Ruột bút mực màu tím, hiệu Sakura - Purple XSC#24 (mới 100%)
Ruột bút mực màu trắng, hiệu Sakura - White XSC#50 (mới 100%)
Ruột bút mực màu vàng, hiệu Sakura - Yellow XSC#3 (mới 100%)
Ruột bút mực màu xanh dương, hiệu Sakura - Blue XSC#36 (mới 100%)
Ruột bút mực màu xanh lá, hiệu Sakura - Green XSC#29 (mới 100%)
Ruột bút nước LR10-AX màu đen nét 1.0mm (hàng mới 100%)
Ruột bút nước LR10-CX màu xanh nét 1.0mm (hàng mới 100%)
Ruột bút nước LR7-AX màu đen nét 0.7mm (hàng mới 100%)
Ruột bút nước LR7-CX màu xanh nét 0.7mm (hàng mới 100%)
Ruột bút VXRB0513 Hiệu Cartier hàng mới 100%
Ruột bút VXRP0016 Hiệu Cartier hàng mới 100%
Ruột bút VXRP0213 Hiệu Cartier hàng mới 100%
Ruột bút VXRR0413 Hiệu Cartier hàng mới 100%
Ruột gòn giữ mực của viết lông bảng 13*82mm mới 100%
Ruột gòn giữ mục của viết lông dầu 13*82mm mới 100%
Ruột viết bi - R06405 - PEN REFILL
Ruột viết bi - R06645 - PEN REFILL
Ruột viết bi - R06702 - PEN REFILL
Ruột viết bi 307162, màu xanh, 5cái/lô
Ruột viết bi 307165, màu đen, 5cái/lô
Ruột viết bi hiệu Paker ( 12 cái/hộp ) - S0881260 - REF QINK GEL M.BLK BL1 09 - Hàng mới sản xuất.
Ruột viết bi hiệu Paker (2 cái/vĩ - 6vĩ/hộp ) - S0881500 - REF QINK GEL M.BLK BL2 09 - Hàng mới sản xuất.
Ruột viết bi waterman (12 cái/hộp) - S0791000 - STD MAX BP (GER) F.BLU TK 12 - Hàng mới sản xuất.
Ruột viết bi Zebra 4C
Ruột viết bi Zebra F100
Ruột viết lông bi hiệu Paker ( 12 cái/hộp ) - S0881190 - REF QINK RB F.BLK BL1 09 - Hàng mới sản xuất.
Ruột viết lông bi waterman (12 cái/hộp) - S0112670 - REF WM RB F.BLK TK 12 - Hàng mới sản xuất.
Ruột viết bi hiệu Paker (2 cái/vĩ - 6vĩ/hộp ) - S0881500 - REF QINK GEL M.BLK BL2 09 - Hàng mới sản xuất.
Ruột viết lông bi hiệu Paker ( 12 cái/hộp ) - S0881190 - REF QINK RB F.BLK BL1 09 - Hàng mới sản xuất.
Ruột viết bi hiệu Paker ( 12 cái/hộp ) - S0881260 - REF QINK GEL M.BLK BL1 09 - Hàng mới sản xuất.
Ruột viết bi hiệu Paker (2 cái/vĩ - 6vĩ/hộp ) - S0881500 - REF QINK GEL M.BLK BL2 09 - Hàng mới sản xuất.
Ruột viết lông bi hiệu Paker ( 12 cái/hộp ) - S0881190 - REF QINK RB F.BLK BL1 09 - Hàng mới sản xuất.
Phần XX:CÁC MẶT HÀNG KHÁC
Chương 96:Các mặt hàng khác