cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giảiHình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 85 85043319 Loại khác (SEN)
2 Phần XVI Chương 85 85043413 Loại khác (SEN)
3 Phần XVI Chương 85 85043416 Loại khác
4 Phần XVI Chương 85 85043424 Loại khác (SEN)