cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Công văn số 3155/LĐTBXH-CV ngày 19/08/1995 Của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 3155/LĐTBXH-CV
 • Loại văn bản: Công văn
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 19-08-1995
 • Ngày có hiệu lực: 19-08-1995
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 27-01-2003
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2718 ngày (7 năm 5 tháng 13 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 27-01-2003
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Công văn số 3155/LĐTBXH-CV ngày 19/08/1995 Của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)