cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Công văn số 3155/LĐTBXH-CV ngày 19/08/1995 Của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 3155/LĐTBXH-CV
 • Loại văn bản: Công văn
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 19-08-1995
 • Ngày có hiệu lực: 19-08-1995
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 27-01-2003
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2718 ngày (7 năm 5 tháng 13 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 27-01-2003
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: