cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 88/2015/QH13
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 20-11-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2703 ngày (7 năm 4 tháng 28 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (13)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)