cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 88/2015/QH13
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 20-11-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2703 ngày (7 năm 4 tháng 28 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: