cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 10/2012/QH13
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 18-06-2012
 • Ngày có hiệu lực: 01-05-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2802 ngày (7 năm 8 tháng 7 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: