cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 10/2012/QH13
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 18-06-2012
 • Ngày có hiệu lực: 01-05-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2802 ngày (7 năm 8 tháng 7 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc Hội
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (39)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)