cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
678/2015/LĐ-PT Phúc thẩm Lao động
  • 2213
  • 131

Tranh chấp về tiền lương

10-06-2015
TAND cấp tỉnh

02/2015/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động
  • 2425
  • 98

Tranh chấp về tiền lương và tiền đóng bảo hiểm

12-05-2015
TAND cấp huyện