cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 47/2010/QH12
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 16-06-2010
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2011
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-01-2018
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4896 ngày (13 năm 5 tháng 1 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: