cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 47/2010/QH12
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 16-06-2010
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2011
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-01-2018
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4896 ngày (13 năm 5 tháng 1 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
33/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 5015
 • 209

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

08-01-2015
TAND cấp huyện

26/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 4963
 • 227

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

08-03-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

34/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2688
 • 107

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

23-03-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

09/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 3972
 • 184

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

05-02-2015
TAND cấp huyện

76/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 830
 • 20

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

24-05-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

85/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 897
 • 34

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

09-06-2010
Tòa phúc thẩm TANDTC

102/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại
 • 2371
 • 94

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

25-09-2013
TAND cấp huyện