cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai số 34/2009/QH12 ngày 18/06/2009 của Quốc Hội (Tình trạng hiệu lực không xác định)

 • Số hiệu văn bản: 34/2009/QH12
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 18-06-2009
 • Ngày có hiệu lực: 01-09-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-07-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Luật Sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai số 34/2009/QH12 ngày 18/06/2009 của Quốc Hội (Tình trạng hiệu lực không xác định)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)