cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai số 34/2009/QH12 ngày 18/06/2009 của Quốc Hội (Tình trạng hiệu lực không xác định)

 • Số hiệu văn bản: 34/2009/QH12
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 18-06-2009
 • Ngày có hiệu lực: 01-09-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-07-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: