cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 24/2004/QH11
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 15-06-2004
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2005
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4199 ngày (11 năm 6 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: